Zarządzanie sesją pomocy technicznej Cisco Webex

Możesz zarządzać sesją pomocy technicznej, automatycznie uzyskując uprawnienia klienta. Możesz także nagrać sesję, robić notatki, korzystać z czatu i zakończyć sesję po zakończeniu pomocy klientowi.

Nagrywanie sesji pomocy technicznej

Użyj Webex Recorder, aby utworzyć nagranie wideo wszystkich działań na ekranie komputera, w tym ruchów myszy i adnotacji. Możesz także przechwytywać zsynchronizowany dźwięk w nagraniu.

Webex Recorder dostępny jest w następujących wersjach:

 • Lokalny rejestrator spotkań: Przechwytuje aktywność ekranu i dźwięk w sesji pomocy technicznej, a następnie zapisuje nagrane dane w pliku nagrania na komputerze.

 • Sieciowy rejestratorspotkań: Ten rejestrator przechwytuje aktywność ekranu i dźwięk na serwerze webex Recording Server, co oszczędza zasoby procesora i miejsce na dysku twardym na komputerze.

  1Zrób jedno z poniższych:
  • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Sesja, a następnie wybierz pozycję Nagraj.

  • Na pasku ikon lub w oknie multisesji wybierz nagraj.

  Jeśli administrator serwisu określi domyślny rejestrator, pojawi się panel rejestratora i nagrywanie rozpocznie się automatycznie.

  Jeśli administrator witryny nie określi domyślnego rejestratora, zostanie wyświetlone okno dialogowe Webex Recorder Setup (Konfiguracja rejestratora Webex).

  2Wybierz odpowiedni rejestrator.
  3(Opcjonalnie) Zaznacz opcję Ustaw jako ustawienie domyślne, aby ten rejestrator był domyślnym rejestratorem.
  4Wybierz opcję Rozpocznij nagrywanie.

  Pojawi się panel rejestratora i nagrywanie rozpocznie się automatycznie.

  Rób notatki podczas sesji pomocy technicznej

   1Na pasku ikon lub w oknie multisesji wybierz Sesja.
   2W menu sesji wybierz pozycję Notatki sesji.
   3Wpisz notatki w oknie panelu i wybierz Zapisz .

   Po zakończeniu sesji zostanie wyświetlony monit o przejrzenie i edycję notatek sesji. Po zakończeniu sesji notatki są zapisywane i stają się częścią raportu Szczegóły sesji.

   Automatyczne uzyskiwanie uprawnień od klienta

    1Zgłoś żądanie wykonania działania pomocy technicznej — na przykład w celu wyświetlenia lub kontrolowania aplikacji klienta.

    Twoje żądanie pojawi się w oknie komunikatu na ekranie klienta.

    2Ustnie poproś klienta o zaznaczenie opcji Udziel uprawnień dla wszystkich akcji podczas tej sesji bez ponownego monitowania, a następnie wybierz przycisk OK.

    Możesz teraz swobodnie przeglądać lub kontrolować aplikacje, przeglądać lub kontrolować pulpit, przesyłać pliki lub nagrywać sesję.

    Korzystanie z czatu

    Ty lub klient możecie rozpocząć sesję czatu. Jeśli jest to aprowanie witryny, panel czatu może wyświetlać opcję Szybka fraza. Aby ta funkcja była dostępna dla agentów obsługi klienta, administrator witryny musi ją włączyć.

     1Zrób jedno z poniższych:
     • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Czat.

     • Na ruchomym pasku ikon lub w oknie multisesji wybierz ikonę Czat.

     2W polu Wyślij dowybierz użytkownika. Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wszystkich uczestników sesji, wybierz opcję Wszyscy uczestnicy.
     3Jeśli w witrynie jest włączona funkcja Szybka fraza, wybierz często używane zdanie.
     4Jeśli w witrynie nie jest włączona funkcja Szybka fraza, wpisz wiadomość w polu.
     5Wybierz pozycję Wyślij.

     Wybrany przez Ciebie odbiorca otrzyma wiadomość czatu w swoim panelu czatu.

     Wszystkie wiadomości wysyłane przez klienta lub innego przedstawiciela pomocy technicznej pojawiają się w panelu czatu.

     Ułań sesję pomocy technicznej

     Sesję pomocy technicznej można zakończyć w dowolnym momencie, ale klient nie może. Klienci mogą jednak opuścić sesję pomocy technicznej w dowolnym momencie, wybierając pozycję Opuść sesję na stronie Pomoc zdalna.

      1Zrób jedno z poniższych:
      • Na pulpicie nawigacyjnym CSR wybierz kartę Sesja, a następnie wybierz pozycję Zakończ sesję.

      • Na ruchomym pasku ikon wybierz przycisk Sesja, a następnie wybierz pozycję Zakończ sesję.

      • W oknie wielosesyjnym wybierz kartę sesji, która chcesz zakończyć, a następnie wybierz przycisk Sesja i wybierz pozycję Zakończ sesję.

      2Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić działanie.
      Czy ten artykuł był pomocny?