Tylko połączenia przychodzące i odbierane z telefonów stacjonarnych, analogowych adapterów telefonicznych lub Webex Calling app są rejestrowane. Połączenia do iz Webex app nie są nagrywane za pomocą Dubber.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:

 • Twój partner włączył tę usługę dla Twojej organizacji, umożliwiając Ci jej włączenie i skonfigurowanie dla określonych użytkowników.

 • Rozwiązanie Dubber Call Recording jest wdrażane jako oferta zewnętrzna i wymaga uzgodnienia umownego. Iść do https://www.dubber.net/contact-us/ aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie Dubber's Call Recording i cenie, a następnie utwórz konto.

 • Użytkownicy mają przypisane licencje Enterprise lub Basic Webex Calling.

 • Skonsultuj się z działem prawnym w sprawie wymagań prawnych dotyczących nagrywania rozmów.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicy a następnie wybierz użytkownika.

2

Wybierz Powołanie, przewiń do Zaawansowane ustawienia połączeń, a następnie włącz Nagranie rozmowy.

Należy pamiętać, że jeśli później wyłączysz funkcję nagrywania rozmów, ustawienia nagrywania rozmów użytkownika zostaną wyczyszczone, jednak wszelkie rozmowy, które zostały nagrane przed tą zmianą, są nadal utrzymywane na platformie Dubber.

3

Zanotuj następujące informacje i użyj informacji przedstawionych tutaj podczas dodawania punktów dub.points w Dubber w dalszej części tego zadania:

 • Dostawca usług (identyfikator klienta)
 • Grupa zewnętrzna (identyfikator lokalizacji)
 • Identyfikator zewnętrzny (identyfikator użytkownika)
4

Możesz skonfigurować dowolne z następujących ustawień:

 • Nigdy- ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
 • Na żądanie—Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą rozpoczynać i kończyć nagrywanie. W razie potrzeby możesz również wybrać powiadomienie o wstrzymaniu i wznowieniu.
 • Zawsze—Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące były nagrywane.
 • Zawsze z pauzą / wznowieniem—Wybierz tę opcję, jeśli chcesz przyznać użytkownikom kontrolę nad tym, kiedy mogą wstrzymywać i wznawiać nagrania.
 • Odtwórz zapowiedź rozpoczęcia / zakończenia nagrywania—Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby na początku wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących odtwarzana była standardowa zapowiedź, powiadamiająca wszystkich uczestników o nagrywaniu rozmowy. Możesz wymagać ogłoszenia, aby spełnić wymagania prawne w Twojej okolicy.
 • Nagraj wiadomości głosowe—Wybierz tę opcję, jeśli chcesz także rejestrować wysłane i odebrane wiadomości poczty głosowej. Jeśli problemem jest przestrzeń dyskowa, możesz nie chcieć wybierać tej opcji.
 • Powtarzaj ton co—Domyślnie co 20 sekund odtwarzany jest dźwięk przypominający wszystkim stronom, że rozmowa jest nagrywana. Możesz zmienić to na wartość od 10 do 90 sekund.
5

Kliknij opcję Zapisz.

Użytkownicy zobaczą ikonę na swoim wieloplatformowym telefonie i aplikacji Webex Calling pokazującą, że rozmowa jest nagrywana. Użytkownicy mogą mieć możliwość wstrzymania nagrywania, jeśli włączysz dla nich to ustawienie.

Co zrobic nastepnie

Aby udostępnić użytkownikowi w Dubber aby nagrywać rozmowy, kliknij Ludzie wybierz odpowiedni identyfikator zewnętrzny (jak określono powyżej w Control Hub), wybierz dub.points, Kliknij Dodaj Dub Point, dokonaj następujących wyborów:

 • Produkt—Wybierz swój produkt.

 • Typ zewnętrzny—Enter BroadWorks.

 • Dostawca usługi—Kopiuj i wklej odpowiednią wartość z Control Hub.

 • Grupa zewnętrzna—Kopiuj i wklej odpowiednią wartość z Control Hub.

 • Identyfikator zewnętrzny—Kopiuj i wklej odpowiednią wartość z Control Hub.

Następnie kliknij Zapisz zmiany.