Dedykowane wystąpienie — pierwsza linia wsparcia

Pierwsza linia wsparcia pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych takich jak:

 • Problemy z obsługą użytkownika:

  • Nie można włączyć lub zarejestrować telefonu

  • Nie można sprawdzić poczty głosowej

  • Nie można użyć funkcji Cisco Unified CM

  • Nie można nawiązać lub odebrać połączenia

  • Nie słychać dźwięku

  • Nie można zalogować się do aplikacji Jabber lub korzystać z telefonu programowego Jabber

 • Konfiguracja klienta:

  • Instalowanie aplikacji Webex lub Cisco Jabber

  • Konfigurowanie użytkownika, funkcji lub planu numerów dedykowanego wystąpienia

  • Konfigurowanie usługi głosowej, wideo, poczty głosowej lub IM i systemu obecności

  • Obsługa administracyjna kont użytkowników i punktów końcowych, w tym LDAP i SSO

 • Potencjalne problemy z aplikacją


  Powiadom nas, jeśli Ty lub Twój klient zidentyfikowaliście potencjalny błąd w jednej z aplikacji.

 • Zapytania dotyczące przestojów usługi: W takiej sytuacji należy potwierdzić dostępność i stan usługi w sieci klienta, w tym działanie połączeń przez protokół MPLS, sieć PSTN lub protokół SIP na potrzeby integracji telefonii.

 • Wsparcie dotyczące komunikacji równorzędnej: W przypadku każdego zakupionego rozwiązania do komunikacji równorzędnej debugowanie i rozwiązywanie problemów na poziomie wstępnym wykonywane są przez Ciebie lub przez pracowników działu IT Twojego klienta przed skontaktowaniem się z Cisco TAC. Dotyczy to zarówno łącza Webex Edge Connect, jak i połączenia wirtualnego.

 • Inne typowe problemy, w tym:

  • Przywracanie nieprawidłowo skonfigurowanych ustawień

  • Wsparcie dotyczące składników innych firm: sieć, aplikacje, integracje, urządzenia, bramy partnera/klienta

  • Wymagania dotyczące zarządzania pojemnością dla nowych użytkowników wykraczające poza wymagania początkowe

  • Rozliczanie i fakturowanie klienta

  • Integracja usług PSTN

  • Gotowość klienta do uaktualnień dedykowanego wystąpienia


Rozwiązanie Cisco Solution Support umożliwia personelowi działu IT klienta bezpośrednie nawiązywanie połączeń z Centrum pomocy technicznej (TAC) firmy Cisco. Tę opcję należy zakupić.

Centrum pomocy technicznej (TAC) firmy Cisco

Podstawowe wsparcie techniczne Basic Support wchodzi w skład każdej subskrypcji planu Cisco Collaboration Flex Plan i nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez czas trwania subskrypcji. Wsparcie Basic Support uprawnia do nieograniczonego, całodobowego dostępu do pomocy technicznej w języku angielskim w razie przerw w działaniu i w celu rozwiązywania problemów. Pomoc jest dostępna przez telefon, sieć WWW lub pocztę e-mail, a czas oczekiwania na odpowiedź wynosi maksymalnie jeden dzień roboczy w przypadku zgłoszeń o niewielkiej wadze oraz maksymalnie 60 minut (czas do początkowej reakcji) w przypadku zgłoszeń o wadze 1 i 2. Wsparcie Basic Support obejmuje dostęp do bazy wiedzy, a także do wszystkich aktualizacji i uaktualnień oprogramowania w okresie obowiązywania subskrypcji. Za dodatkową opłatą są również dostępne wsparcie rozszerzone Enhanced Support oraz wsparcie Premium Support. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy technicznej TAC, odwiedź stronę Współpraca w aplikacji SalesConnect.


Dostęp do „Usług pomocy technicznej dotyczącej współpracy w aplikacji SalesConnect” wymaga danych logowania administratora partnera.

Aby przesłać zgłoszenie serwisowe do pomocy technicznej TAC, skorzystaj z poniższych instrukcji:

 1. Zaloguj się do narzędzia Cisco Support Case Manager pod adresem https://mycase.cloudapps.cisco.com/case.

 2. Wybierz kolejno opcje Otwórz nowe zgłoszenieProdukty i usługiOtwórz zgłoszenie.


  Nie wybieraj opcji Webex.

 3. Sprawdź uprawnienia:

  Kliknij opcję Znajdź produkt według umowy serwisowej. Wprowadź swój Numer subskrypcji lub Numer umowy serwisowej w zależności od tego, który z tych numerów jest wymagany do zweryfikowania uprawnień, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Opisz problem:

  Wprowadź opis problemu i wybierz Wagę zgłoszenia.

 5. Wybierz ręcznie poniższą technologię:

  Technologia: Współpraca i konferencje,

  Technologia podrzędna: UCM Cloud / Dedykowane wystąpienie (DI).

 6. W przypadku priorytetu P1/P2 zadzwoń do TAC Frontline, aby uzyskać szybszą pomoc w angażowaniu zespołu technicznego TAC.


  Użyj subskrypcji DI lub umowy w celu zweryfikowania uprawnień. Upewnij się, że Twoje konto CCO jest powiązane z uprawnieniami.