Konfigurowanie opcji pomocy technicznej Webex dla witryny w cisco Webex Site Administration

Administratorzy witryn mogą skonfigurować często używane odpowiedzi dla agentów do użycia podczas czatów z klientami.

Tworzenie często używanych zdań i grup

Można utworzyć grupę często używanych zdań, których agent może używać podczas sesji pomocy technicznej. W każdej chwili możesz dodać nowe grupy lub zdania.

  1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > WebACD > Ustawienia.
  2W sekcji Preferencje czatu wybierz link Biblioteka fraz czatu.
  3Na stronie Często używane grupy zdań wybierz pozycję Dodaj nową grupę.
  4Na karcie Grupa i zdania wprowadź nazwę grupy.
  5Aby dodać grupę zdań, w sekcji Często używane zdania wybierz pozycję Dodaj nowe zdanie.
  6W oknie Dodaj często używane zdanie wprowadź nazwę zdania.
  7Wprowadź treść zdania w polu Zdanie.

  Możesz wybrać opcje zmiennych z listy rozwijanej, aby wprowadzić je do zdania.

  8Aby skopiować często używane zdanie, wybierz opcję Kopiuj z....
  9Zaznacz zdanie i edytuj je, aby utworzyć nowe.
  10Kliknij przycisk Zapisz.

  Kojarzenie grup zdań z agentami i kolejkami

  Po utworzeniu często używanych grup zdań można je skojarzyć z określonymi agentami lub z określonymi kolejkami sesji pomocy technicznej. Zarówno agentom, jak i kolejkom można przypisać wiele często używanych grup zdań.

   1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > WebACD > Ustawienia.
   2W sekcji Preferencje czatu wybierz link Biblioteka fraz czatu.
   3Wybierz grupę, która ma zostać zmieniona, a następnie kartę Powiązani agenci i kolejki.
   4Aby wybrać grupę, która ma być skojarzona ze wszystkimi agentami i kolejkami, zaznacz pole wyboru.
   5W polu Agenci zaznacz agentów, których chcesz skojarzyć z grupą, a następnie wybierz pozycję Dodaj.
   6W polu Kolejki zaznacz kolejki, które chcesz skojarzyć z grupą, a następnie wybierz pozycję Dodaj.
   7Kliknij przycisk Zapisz.
   Czy ten artykuł był pomocny?