Sık Kullanılan Cümleler ve Gruplar Oluşturma

Bir aracının destek oturumu sırasında kullanabileceği sık kullanılan cümleler grubu oluşturabilirsiniz. İstediğiniz zaman yeni gruplar veya cümleler ekleyebilirsiniz.

1

Site yönetimi oturum açın Webex ve yapılandırma 'ya gidin > WebACD > Ayarlar.

2

Sohbet Tercihleri bölümünde, Sohbet İfadesi Kütüphanesi bağlantısını seçin.

3

Sık Kullanılan Cümle Grupları sayfasında Yeni Grup Ekle’yi seçin.

4

Grup ve Cümleler sekmesinde, grup adı girin.

5

Cümle grubu eklemek için Sık Kullanılan Cümle bölümünde Yeni Cümle Ekle'yi seçin.

6

Sık Kullanılan Cümle Ekle penceresinde, bir cümle adı girin.

7

Cümle içeriğinizi Cümle alanına girin.

Açılır listeden cümlenize girebileceğiniz değişken seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

8

Sık kullanılan bir cümleyi kopyalamak için Şuradan kopyala... öğesini seçin.

9

Yeni bir cümle oluşturmak için cümleyi seçin ve düzenleyin.

10

Kaydet'i seçin.

Cümle Gruplarını Aracılarla ve Kuyruklarla İlişkilendirme

Sık kullanılan kuyruk grupları oluşturduktan sonra, bunları belirli aracılar veya belirli destek oturumu kuyruklarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Hem aracılara hem de kuyruklara birden fazla sık kullanılan cümle grubu atanabilir.

1

Site yönetimi oturum açın Webex ve yapılandırma 'ya gidin > WebACD > Ayarlar.

2

Sohbet Tercihleri bölümünde, Sohbet İfadesi Kütüphanesi bağlantısını seçin.

3

Değiştirilecek grupları ve İlişkili Aracılar ve Kuyruklar sekmesini seçin.

4

Grubunuzun tüm aracılar ve kuyruklarla ilişkilendirilmesini seçmek için onay kutusunu seçin.

5

Aracılar alanında, grupla ilişkilendirmek istediğiniz aracıları vurgulayın ve ardından Ekle'yi seçin.

6

Kuyruklar alanında, grupla ilişkilendirmek istediğiniz kuyrukları vurgulayın ve ardından Ekle'yi seçin.

7

Kaydet'i seçin.