Skapa vanligt använda meningar och grupper

Du kan skapa en grupp med ofta använda meningar som en agent kan använda under en supportsession. Du kan när som helst lägga till nya grupper eller meningar.

1

Logga in för att Webex Webbplatsalternativ och gå till konfiguration > WebACD > Inställningar.

2

I avsnittet Chattinställningar klickar du på länken chattfrasbiblioteket.

3

På sidan med grupper av ofta använda meningar väljer du Lägg till ny grupp.

4

På fliken Grupp och meningar anger du ett gruppnamn.

5

För att lägga till en meningsgrupp i avsnittet Vanligt använda meningar väljer du Lägg till ny mening.

6

I fönstret Lägg till vanligt använda meningar anger du ett meningsnamn.

7

Ange ditt meningsinnehåll i fältet Mening.

Du kan välja alternativ för variabel från den nedrullningsbara listan för att skriva in i din mening.

8

För att kopiera vanligt använda meningar väljer du Kopiera från....

9

Välj meningen och redigera den för att skapa en ny.

10

Välj Spara.

Koppla meningsgrupper till agenter och köer

När du väl har skapat grupper med ofta använda meningar kan du koppla dem till specifika agenter eller specifika supportsessionsköer. Både agenter och köer kan tilldelas flera vanliga meningsgrupper.

1

Logga in för att Webex Webbplatsalternativ och gå till konfiguration > WebACD > Inställningar.

2

I avsnittet Chattinställningar klickar du på länken chattfrasbiblioteket.

3

Välj gruppen som ska ändras och välj fliken associerade agenter och köer .

4

Markera kryssrutan för att associera din grupp med alla agenter och köer.

5

I fältet Agenter markerar du agenten som du vill koppla till gruppen och väljer sedan Lägg till.

6

I fältet Köer markerar du kön som du vill koppla till gruppen och väljer sedan Lägg till.

7

Välj Spara.