Dzienniki kamer można znaleźć w dowolnym z poniższych sposobów

Jeśli wystąpią problemy z kamerą lub aplikacją kamery, należy zebrać dzienniki z kamery Zebrane pliki dzienników są zapisywane jako skompresowane pliki w następujących lokalizacjach:

 • W systemie Windows:

  C:\Users\ < user_ID > \AppData\Roaming\ Cisco Webex Desk Camera

 • Wł macOS:

  Macintosh HD: \Users\ < user_ID > \Library\Application Support \ Cisco Webex Desk Camera

1

Otwórz aplikację kamera Cisco Desk.

2

Na karcie Obsługa Znajdź dzienniki kamer.

3

Kliknij przycisk Zbierz , aby uruchomić kolekcję dzienników.

4

Kliknij przycisk Otwórz , aby otworzyć katalog, w którym są zapisywane pliki dzienników.

Jeśli podczas korzystania z kamery wystąpią problemy, należy skorzystać z Cisco Accessory Hub w celu pobrania dzienników kamery w celu rozwiązania problemu. Dzienniki kamery zostaną zapisane w katalogu do pobrania określonym w przeglądarce www.


 

Użyj Cisco Accessory Hub z najnowszą wersją programu Google Chrome lub Microsoft Edge.

1

Podłącz kamerę do komputera.

2

Przejdź do Cisco Accessory Hub w https://upgrade.cisco.com/accessories za pomocą przeglądarki internetowej.

3

Kliknij przycisk Połącz.

4

Wybierz kamerę z listy urządzeń i kliknij przycisk Połącz.

5

Kliknij przycisk dalej , a następnie kliknij przycisk Pobierz dzienniki , znajdujący się na dole strony.

Jeśli podczas korzystania z kamery Cisco biurkowej z Webex Meetings zostaną wyszukane problemy, należy użyć funkcji wyślij raport o problemie w programie Webex Meetings do przechwycenia dzienników kamery na potrzeby rozwiązywania problemów.

1

Kliknij przycisk Pomoc , > Wyślij raport o problemie

2

Wybierz typ problemu i spotkanie lub sesję, w której masz problemy

3

Podaj szczegóły problemu, dodając opis.

4

Kliknij przycisk Wyślij raport.

W przypadku problemów z kamerą Cisco biurkem za pomocą aplikacji Webex można użyć funkcji wyślij dzienniki w aplikacji Webex do przechwytywania dzienników kamery w celu rozwiązywania problemów.

Dzienniki zostaną zapisane pod adresem:

 • W przypadku systemu Windows:

  C:\Users\ < user_ID > \AppData\Local\CiscoSpark

 • Dla macOS:

  /Users/ < user_ID > /Library/Logs/SparkMacDesktop

1

Kliknij zdjęcie profilowe

2

Wybierz opcję pomoc > Wyślij dzienniki