Använd något av följande sätt när du ska samla in kameraloggar.

Samla in kameraloggar om du får problem med kameran eller kameraappen. De insamlade loggfilerna sparas som komprimerade filer på följande platser:

 • I Windows:

  C:\Users\<användar-ID>\AppData\Roaming\Cisco Webex Desk Camera

 • På macOS:

  Macintosh HD:\Users\<användar-ID>\Library\Application Support\Cisco Webex Desk Camera

1

Öppna appen Cisco Desk-kamera.

2

Leta reda på kamera loggarna på fliken Support .

3

Klicka på Samla in för att starta logginsamlingen.

4

Klicka på Öppna för att öppna katalogen där loggfilerna sparas.

Om du får problem när du använder kameran kan du använda Cisco Accessory Hub till att hämta kameraloggar för felsökning. Kameraloggarna sparas i nedladdningskatalogen som är angiven i webbläsaren.


 

Använd Cisco Accessory Hub med den senaste versionen av Google Chrome eller Microsoft Edge.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till Cisco Accessory Hub på https://upgrade.cisco.com/accessories i webbläsaren.

3

Klicka på Anslut.

4

Välj kamera från enhets listan och klicka på Anslut.

5

Klicka på Nästa och sedan på Hämta loggar längst ned på sidan.

Om du får problem när du använder Cisco Desk-kameran med Webex Meetings ska du använda funktionen skicka Problem rapport i Webex Meetings för att spela in kamera loggar för fel sökning.

1

Klicka på Hjälp > Skicka problemrapport.

2

Välj en problemtyp och det möte eller den session där du fick problem.

3

Ange problem informationen genom att lägga till en beskrivning.

4

Klicka på Skicka rapport.

Om du stöter på problem när du använder Cisco Desk-kameran med Webex App kan du använda funktionen skicka loggar i Webex appen för att spela in kamera loggar för fel sökning.

Loggarna sparas i:

 • För Windows:

  C:\Users\ < user_ID > \AppData\Local\CiscoSpark

 • För macOS:

  Disken// < user_ID > /Library/logs/SparkMacDesktop

1

Klicka på profilbilden.

2

Välj Hjälp > Skicka loggar.