Samla in kameraloggar

Använd något av följande sätt när du ska samla in kameraloggar.

Samla in kameraloggar om du får problem med kameran eller kameraappen. De insamlade loggfilerna sparas som komprimerade filer på följande platser:

 • För Windows:

  C:\Users\<användar-ID>\AppData\Roaming\webexdeskcamera

 • För Mac OS:

  Macintosh HD:\Users\<användar-ID>\Library\Application Support\Cisco Webex Desk Camera

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Gå till fliken Grundläggande och leta rätt på Kameraloggar.

3

Klicka på Samla in för att starta logginsamlingen.

4

Klicka på Öppna för att öppna katalogen där loggfilerna sparas.

Om du får problem när du använder kameran kan du använda Cisco Accessory Hub till att hämta kameraloggar för felsökning. Kameraloggarna sparas i nedladdningskatalogen som är angiven i webbläsaren.


Du kan bara använda Cisco Accessory Hub i Google Chrome version 68 eller senare.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till https://upgrade.cisco.com/accessories i webbläsaren.

3

Följ anvisningarna på skärmen tills du ser kamerans serienummer och firmware-version.

4

Klicka på Get camera logs (Hämta kameraloggar) längst ned.

Om du får problem när du använder kameran i Webex Meetings ska du använda funktionen Skicka problemrapport i Webex Meetings till att samla in kameraloggar för felsökning.

1

Klicka på Hjälp > Skicka problemrapport.

2

Välj en problemtyp och det möte eller den session där du fick problem.

3

Ange lite information genom att lägga till en beskrivning.

4

Klicka på Skicka rapport.

Om du får problem när du använder kameran i Webex kan du använda funktionen Skicka loggar i Webex till att samla in kameraloggar för felsökning.

Loggarna sparas här:

 • För Windows:

  C:\Users\\AppData\Local\CiscoSpark\Accessories\current_log.txt

 • För Mac OS:

  /Users//Library/Logs/SparkMacDesktop/current_log.txt

1

Klicka på profilbilden.

2

Välj Hjälp > Skicka loggar.