Prikupljanje zapisa fotoaparata

Upotrijebite bilo koji od sljedećih načina kako biste dobili zapise s fotoaparata.

Prikupite zapise fotoaparata ako naiđete na probleme s fotoaparatom ili aplikacijom za fotoaparat. Prikupljene dnevničke datoteke spremaju se kao komprimirane datoteke na sljedećim lokacijama:

 • Za Windows:

  C:\Users\<user_ID>\AppData\Roaming\webexdeskcamera

 • Za Mac OS:

  Macintosh HD:\Users\<user_ID>\Library\Application Support\Cisco Webex Desk Camera

1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Desk Camera.

2

U kartici Basic pronađite zapise fotoaparata.

3

Kliknite Prikupi da biste započeli prikupljanje zapisa.

4

Kliknite Otvori da biste otvorili direktorij u koji su spremljene datoteke dnevnika.

Ako naiđete na probleme pri uporabi fotoaparata, upotrijebite Cisco Accessory Hub kako biste dobili dnevnike fotoaparata za rješavanje problema. Zapisi s fotoaparata pohranjuju se u direktorij za preuzimanje naveden u vašem web pregledniku.


Cisco Accessory Hub možete koristiti samo s verzijom preglednika Google Chrome 68 i novijom.

1

Spojite fotoaparat na računalo.

2

Idite na https://upgrade.cisco.com/accessories u web-pregledniku.

3

Slijedite upute na zaslonu do prikaza serijskog broja fotoaparata i verzije firmvera.

4

Kliknite Preuzmi zapise kamera na dnu.

Ako naiđete na probleme pri uporabi fotoaparata s Webex sastancima, upotrijebite značajku Pošalji izvješće o problemu u okviru Webex sastanaka kako biste snimili dnevnike fotoaparata za rješavanje problema.

1

Kliknite Pomoć > Pošalji izvješće o problemu.

2

Odaberite vrstu problema i sastanak ili sesiju na kojima imate problema.

3

Navedite neke pojedinosti dodavanjem opisa.

4

Kliknite Pošalji izvješće.

Ako naiđete na probleme pri uporabi fotoaparata s Webexom, možete koristiti značajku Pošalji dnevnike unutar Webexa za snimanje dnevnika fotoaparata za rješavanje problema.

Zapisi spremljeni na:

 • Za Windows:

  C:\Users\<user_ID>\AppData\Local\CiscoSpark\Accessories\current_log.txt

 • Za Mac OS:

  /Users/<user_ID>/Library/Logs/SparkMacDesktop/current_log.txt

1

Kliknite svoju profilnu sliku.

2

Odaberite Help > Send logs.