Po skonfigurowaniu dzierżawcy zgodnie z opisem w rozdziale Rozpocznij pracę z aplikacją Cisco Webex Contact Center będziesz mieć skonfigurowaną jedną z opcji głosowych:

 • Webex Contact Center PSTN – ta opcja jest dostępna po zamówieniu dodatku Cisco PSTN for Contact Center.

 • Mostek głosowy Pop – Ta opcja jest dostępna jako opcja domyślna tylko wtedy, gdy nie posiadasz dodatku Cisco PSTN for Contact Center.

 • Webex Calling - Ta opcja jest dostępna, gdy organizacja klienta posiada licencję Webex Calling.


W przypadku wersji próbnych dostępne są tylko opcje głosowe Mostka głosowego Pop lub Webex Calling, a opcja Webex Contact Center PSTN jest niedostępna. Gdy wersja próbna zostanie przekonwertowana na subskrypcję, opcja głosowa zostanie zachowana.

Dodawanie numerów wybierania

 • W przypadku Webex Contact Center PSTN lub Mostka głosowego Pop:

  1. Zaloguj się do swojej organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia.

  2. Aby sprawdzić, która platforma głosowa jest odpowiednia dla danej dzierżawcy w systemie Control Hub, należy przejść do obszaru Usługi > Contact Center > Ustawienia i zapoznać się z sekcją Ustawienia telefonii.

  3. W sekcji Ustawienia telefonii wprowadź numer wybierania i kliknij przycisk Dodaj.

  4. Po dodaniu numerów wybierania należy wybrać numer z punktu wejścia. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Mapowania punktów wejścia w dokumencie Cisco Webex Contact Center – podręcznik konfiguracji i administratora.

 • Webex Calling:

  1. Klienci Webex Calling nie muszą dodawać numerów wybierania w Management Portal.

  2. Numery wybierania muszą być skonfigurowane w sposób zalecany w Webex Calling, jak opisano w artykule Zarządzanie numerami w lokalizacjach.

  3. Po dodaniu numerów wybierania należy je zamapować na punkt wejścia. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Mapowania punktów wejścia w dokumencie Cisco Webex Contact Center – podręcznik konfiguracji i administratora.