Kako da dobijem nalog za upravljanje slučajem podrške (SCM)?

Kako da dobijem nalog za upravljanje slučajem podrške (SCM)?

Kako da identifikujem ako imam Webex Common Identity (CI) nalog?

Kako da znam imam li CI nalog?

Da li moram da se registruju za Webex nalog da bih podneo podrška slučaja?

Koja je konfiguracija URL da potvrdite SVOJ CI nalog?

 

Rešenje:

Da biste identifikovali da li imate Webex Common Identity (CI) nalog za slanje podrška slučaja putem slučaja podrške (SCM):

Ako možete da se prijavite da http://settings.webex.com biste koristili lozinku za e-adresa i Webex, imate nalog zajedničkog identiteta (CI).  Kada podnesete slučaj posle 29. juna 2018 . moći ćete da se prijavite na SVOJ CI nalog i od vas će biti zatraženo da u tom trenutku dostavite neke dodatne informacije. Nećete morati da kreirate zasebnu CCO ID.
 
Ako ne možete da se prijavite koristeći http://settings.webex.com lozinku za e-adresa i Webex. Kada registrovati se za nove CCO ID, uverite se da koristite e-adresa kao Webex nalozi. Nakon kreiranja, možete da koristite novu CCO ID da se prijavite u SCM i pošaljete slučajeve. Preporučujemo da registrovati se CCO ID nakon 29. juna 2018 .

Više informacija o cisco CCO ID i registrovanju naloga potražite u članku: https://www.cisco.com/c/en/us/about/account.html.

Da li je ovaj članak bio koristan?