Komande telefonije ne funkcionišu

Moje telefonske komande ne funkcionišu.

DTMF tonovi se više ne prepoznaju.

Webex ne prepoznaje moje DTMF komande.

Promena:

Ova promena je izvršena kako bi se domaćinu obezbedila konačna kontrola nad prigušivanja i unmutiranjem učesnika. Napravljena su druga poboljšanja iza leđa koja se vezuju za ovu promenu i obezbeđuju dodatnu stabilnost sastanka.

Rešenje:

Dvostruke višefrekventne (DTMF) komande više nisu podržane sastancima zakazanim za Cisco Webex Obuku. To znači da *6 za prigušivanje/nemut, ** za reprodukciju DTMF menija itd, neće funkcionisati ako je konferencija povezana sa web sesijom. Namera je da GUI bude primarni kontrolni interfejs za sve integrisane telekonferencije. Prepoznajemo da ovo može dovesti do problema sa nekim klijentima koji su koristili DTMF komande kao primarni metod kontrole.

Imajte u noti da se funkcionalnost za konferencije samo za audio zapise nije promenila; samostalne konferencije koje nisu povezane sa Webex sastankom (kao i većina korišćenja PCN naloga) nastaviće da koriste standardne DTMF komande.

Nota: Pritiskanje *6 na telefonu je podržano za korisnike Webex Audio zapisa na Webex sastancima i događajima. Ako DTMF komanda ne funkcioniše, administrator lokacije će morati da omogući ovu opciju:

Samo administratori lokacije

  1. Prijavite se na stranicu "Administracija lokacije Cisco Webex sastanaka". (Primer: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Kliknite na dugme > Uobičajene postavke lokacije > opcije.
  3. U odeljku Opcije lokacije, u polju za potvrdu Omogući korisnicima da privremeno priguše ili omame telefonski zvuk pritiskom na *6.
  4. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?