Koristite kontrolno čvorište da biste naveli informacije o kontaktu za lokacije povezane sa CI.

Informacije koje navedete pojavljuju se za svaki od sledećih scenarija:

  • Kada korisnik izabere opciju "Preuzimanja> informacije o verziji .

  • Kada korisnik izabere opciju "Podrška > pomoć > se obratite podršci .

  • Kada korisnik Webex podrške izabere podršku za > kontaktirajte nas > kontakt podršku .

  • Kada domaćin pokuša da se prijavi na zaključani ili deaktivirani nalog.


Ako vaša lokacija ima prilagođenu URL adresu pomoći u levoj navigaciji, ova funkcija nije dostupna.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > kontakt informacije administratora lokacije .

2

U dijalogu Kontakt informacije unesite informacije o kontaktu za administratora lokacije.

Možete da kreirate prilagođenu poruku i navedete detalje kao što su ime, broj telefona i e-adresa administratora lokacije. Pregled poruke će se pojaviti u polju posle stavke.

3

Izaberite ispravku .

Evo primera gde se informacije pojavljuju:

Stranica podrške, sa prilagođenim informacijama o podršci.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište.

2

U levom oknu za navigaciju, u okviru Upravljanjeizaberite stavku Postavke organizacije.

3

Pomerite se nadole da biste prilagodili odeljak sa informacijama o podršci i unesite kontakt informacije za administratora lokacije.

Možete da kreirate prilagođenu poruku i navedete detalje kao što su ime, broj telefona i e-adresa administratora lokacije. Pregled poruke će se pojaviti u polju posle stavke.

Evo primera gde se informacije pojavljuju:

Stranica podrške sa prilagođenim informacijama o podršci.