Skapa en chattmall för Cisco Webex Contact Center

Innan du börjar

Du måste skapa en startadress innan du konfigurerar en chattmall.

Startadresser är den första målsidan för alla kanaltyper i Cisco Webex Contact Center. En kontakt skickas till en agent baserat på routningsstrategin som är angiven för en startadress.

Du kan konfigurera en chattmall för varje startadress. Mer information finns i avsnittet Startadress och köer i kapitlet Reservering i respektive plattformsguide:

1

Logga in i kundorganisationen via webbadressen https://admin.webex.com.

2

I navigeringsrutan till vänster i avsnittet Tjänster väljer du Kontaktcenter > Funktioner.

3

Du kan välja något av alternativen:

 • Om du vill skapa en ny chattmall klickar du på Ny > Chattmall. Guiden Chattmall visas.
 • Dubbelklicka på kortet om du vill redigera en befintlig chattmall.

Guiden har följande steg:

 • På skärmen Definiera mall:

  1. Ange ett namn som identifierar syftet med mallen.

  2. Välj en förkonfigurerad startadress från listrutan.

  3. Välj nödvändiga anpassningsalternativ och klicka på Nästa. Du kan välja flera alternativ beroende på vad du vill att kunderna ska se när de börjar chatta med din organisation.

   • Proaktiv uppmaning: meddelandet som visas i chattdialogrutan när kunden öppnar organisationens webbplats. Det här meddelandet till kunden kan anpassas. Du kan ange tiden då meddelandet ska visas för kunden. Du kan även ändra rubriken och välkomstmeddelandet som visas som standard.

   • Stängt: utanför organisationens kontorstid. Du kan ställa in tillgängligheten för chatten genom att ange organisationens kontorstider och tidszon. Du kan också lägga till ett frånvaromeddelande för kunder.

   • Virtuell agent: den förkonfigurerade chattroboten som startar konversationen med kunden. Du kan välja bland de tillgängliga virtuella agenter och lägga till ett välkomstmeddelande.

    Konfigurera kundinformationsformuläret, den visuella visningen av agenterna och statusmeddelandena för chattfönstret. Mer information finns i Konfigurera virtuell agent för Cisco Webex Contact Center.

   • Feedback: det återkopplingsformulär som visas efter att du har avslutat chatten. Du kan lägga till ett meddelande som bjuder in kunder att ge sina synpunkter på deras chattupplevelser.


    

   Baserat på de valda alternativen visas följande steg i guiden.

 • På skärmen Proaktiv uppmaning, stängt:

  1. Ange attributen för Proaktiv uppmaning så att de anger väntetiden innan uppmaningen visas för kunden och anger ett meddelande som ska visas.

  2. Ställ in attributen för Stängt för att visa ett meddelande utanför kontorstid och klicka på Nästa.


   

  Proaktiv uppmaning visas inte utanför arbetstid eller när agenterna inte är tillgängliga för att hjälpa dig.

 • På skärmen Kundinformation:

  • Klicka på varje fält under kortet Förhandsgranskning och ändra attributen. Dessa attribut används av kunden för att fylla i formuläret.


    

   Det är obligatoriskt att skriva minst en kategori i avsnittet Typattribut som kunderna kan välja när de gör ett val i listrutan.

 • I skärmen Virtuell agent:

  1. Välj en förkonfigurerad Virtuell agent (som kan ge inledande automatiserat stöd i din kundchatt) från listrutan och ange ett meddelande.

  2. Ange ett välkomstmeddelande och klicka på Nästa.

 • På skärmen Anpassning och identitet, Statusmeddelanden:

  1. På skärmen Anpassning och identitet väljer du Profiltyp.

  2. I avsnittet Statusmeddelanden uppdaterar du meddelandena (som visas för kunden) och klickar sedan på Nästa.

 • I skärmen Feedback:

  • Ange Etikett och Tipstext i kortet Attribut. Dessa används för att ta emot feedback från kunder.

 • På skärmen Klar:

  • Klicka på avsluta.


    

   När du är klar med konfigureringen av chattmallen visas ett kodavsnitt. Om du vill använda den nyligen konfigurerade chattmallen på organisationens webbplats kan du kopiera och klistra in koden inom HTML-taggen i <head> eller <body> i webbsidans källfil.

   Du kan stängs kodavsnittet och hämta det senare från sidan Kontaktcenter-funktioner.

Attribut i chattmall

Förbättra kundupplevelsen genom att konfigurera följande ytterligare attribut för chattmallen:

 • Proaktiv uppmaning: chattdialogrutan som visas när kunden öppnar företagets webbplats kan anpassas. Du kan ställa in tiden som du vill att kunden ska vänta innan inbjudan skickas till en agent för kundchatt. Du kan även ändra rubriken och välkomstmeddelandet som visas som standard i en kundchatt.

 • Virtuell agent: den förkonfigurerade chattroboten som startar konversationen med kunden. Du kan välja bland de tillgängliga virtuella agenter och lägga till ett välkomstmeddelande.

 • Stängt: utanför organisationens kontorstid. Du kan ställa in tillgängligheten för chatten genom att ange organisationens kontorstider och tidszon. Du kan också lägga till ett frånvaromeddelande för kunder.

 • Feedback: det återkopplingsformulär som visas efter att du har avslutat chatten. Du kan lägga till ett meddelande som bjuder in kunder att ge sina synpunkter på deras chattupplevelser.