Vattenstämpel
13 aug 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Vilka är felsökningsscenarierna för ett kort videoadressformat för Webex Meetings?

Vilka är felsökningsscenarierna för ett kort videoadressformat för Cisco Webex Meetings?

Felsökningssymtom för en kort video-URI för Cisco Webex Meetings videoslutpunkt

Det går inte att ansluta med den nya korta videoadressen för Cisco Webex Meetings videoslutpunkter

Samtalet ansluter inte till Cisco Webex-händelsen när OBTP används från molnregistrerade videoenheter

 

Du behöver inte längre komma ihåg Cisco Webex-webbplatsens namn om du vill delta i Cisco Webex-möten eller -händelser via ett videosystem.  Du kan ansluta till mötet snabbare eftersom du bara behöver känna till mötes- eller händelsenumret.

Obs!

 • Funktionen kort videoadress är inaktiverad som standard. Kontakta din partner, kundframgångschef (CSM) eller det tekniska servicecentret (TAC) för att begära att funktionen aktiveras för Webex-webbplatsen.
 • Funktionen kort videoadress stöds i Webex Business Suite (WBS) 39.11 och senare samt låsta 33.6- och 39.5.x-webbplatser.
 • Funktionen kort videoadress är inte tillgänglig för FedRAMP-auktoriserade Webex-erbjudanden.
Om du upplever problem med att ansluta samtal via det nya korta URI-formatet kan du kontrollera symtomen mot följande symtom:

 
Felsökningssymtom:Diagnos:
 • Om en användare ansluter via en kort video-URI och samtalet ansluter men mediedelen bara fungerar i en riktning [eller ingen riktning].  Vad kan vara problemet?
 • När en användare ansluter till ett möte via kort video-URI ansluter samtalet men <meeting_id> godkänns inte i realtid, inte ens när meeting_id anges korrekt från slutpunkten, följt av # när detta efterfrågas. Vad kan vara problemet?
 • Användaren kan inte ansluta med kort video-URI och videosamtalet avslutas när OBTP används från lokala videoslutpunkter.
 • Det här problemet kan vara relaterat till sökregeln på din Cisco Expressway. Det gamla nummerformatet eller konfigurationsguiden hade en sökregel som var för specifik. Uppdatera din Cisco Expressway genom att gå till Cisco Webex Meetings-distributionsguiden för videoenhetsaktiverade möten för företag och följa proceduren.
 • Lösning:
  • Använd det gamla nummerformatet för att komma till <meeting_id>@site.webex.com eller <personal_room_id>@site.webex.com tills sökregeln på din Cisco Expressway uppdateras.
 • Användaren kan inte ansluta med kort video-URI och videosamtalet avslutas när OBTP används från molnregistrerade videoenheter.
 • Samtalen ansluter inte för inbjudna som ringer in till möten med det nya korta URI-formatet och samtalen avslutas plötsligt.
 • Problemet kan bero på att de inbjudna måste uppdatera sökregeln på sin Cisco Expressway.  Det gamla nummerformatet eller konfigurationsguiden hade en sökregel som var för specifik. Be de inbjudna att uppdatera sin Cisco Expressway genom att gå till Cisco Webex Meetings-distributionsguiden för videoenhetsaktiverade möten för företag och följa proceduren.
 • Lösning:
  • Använd det gamla nummerformatet för att komma till <meeting_id>@site.webex.com eller <personal_room_id>@site.webex.com tills sökregeln på din Cisco Expressway uppdateras.
 • Det går inte att ansluta inkommande samtal med ”Ring upp mitt videosystem” från ett Webex-möte.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×