Fel: ”Ditt konto är inaktiverat. Kontakta din systemadministratör”

Om ditt värdkonto har inaktiverats kontaktar du din WebEx-webbplatsadministratör för att få det återaktiverat.

Fel: ”Ditt konto är inaktiverat. Kontakta din systemadministratör”

Felet ”Ditt konto är inaktiverat” visas när jag försöker återställa mitt lösenord.

Jag kan inte logga in på grund av felet ”Ditt konto är inaktiverat”.

Hur återaktiverar jag mitt värdkonto?

Vem kontaktar jag om mitt värdkonto är inaktiverat?

 

Orsak:

Om ditt värdkonto inte är aktivt kan du inte logga in eller starta eventuella möten som du har schemalagt.

Du får följande felmeddelande när du försöker ange din e-postadress i syfte att återställa ditt lösenord:Lösning:

För att återaktivera ditt konto måste du kontakta administratören av din WebEx-webbplats. Webbplatsadministratören kan återaktivera ditt konto och kanske även hjälpa dig med att återställa lösenordet om det behövs.

Din WebEx-webbplatsadministratör är vanligtvis någon inom din organisation. Kontakta företagets dator- eller IT-avdelning om du inte vet vem som är webbplatsadministratör för din WebEx-webbplats. De kan tala om hur du kontaktar din WebEx-webbplatsadministratör.

Hjälp finns här: WBX75907 - Hur kontaktar jag min webbplatsadministratör?

WebEx programsvit för företag (WBS) 32.2 och nyare webbplatser

En funktion har lagts till sidorna för webbplatsadministration som används för att lägga till kontaktuppgifter till webbplatsadministrationen på WebEx-webbplatser:

Kontaktuppgifterna för webbplatsadministrationen finns på följande platser: (om kontaktuppgifterna för webbplatsadministrationen har lagts till av en administratör)

  • Support > Hjälp > Kontakta Support (Meeting Center, Event Center, Training Center)
  • Support > Kontakta oss (Support Center)
Bild tillagd av användare
  • Sidan för glömt lösenord när en inaktiverad användare anger sin e-postadress:
Bild tillagd av användare


Om du ändå inte kan nå din webbplatsadministratör eller om du själv är webbplatsadministratör och behöver hjälp med att logga in ska du kontakta din Customer Success Manager (CSM). Hjälp finns här: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef?

När ditt konto har återaktiverats bör du kunna logga in och vara värd för möten.
 

Webbplatsadministratörer

Information om att återaktivera ett användarkonto finns här: https://collaborationhelp.cisco.com/article/sv-se/n0ebkp

Var den här artikeln användbar?