Skriva ut dokument från en kunds dator

När du styr kundens program eller skrivbord under en supportsession kan du:

 • öppna dokument som finns på kundens dator

 • Skriva ut på standardskrivaren som är kopplad till din egen dator där du befinner dig.

1

Öppna det dokument som du vill skriva ut på fjärrdatorn.

2

Öppna skrivaralternativen för att visa listan över skrivare och ange dina skrivaralternativ.

3

Skriv ut dokumentet.

Styra visningen av kundens skrivbord eller program

När du granskar eller styr kundens skrivbord eller program kan du välja följande alternativ. Dessa alternativ avgör hur ett delat program eller skrivbord visas på din skärm:

 • Visa det delade skrivbordet eller programmet i en helskärmsvy eller i ett standardfönster. En helskärmsvy av ett delat program eller skrivbord fyller hela skärmen. Namnlisten och rullningslisterna visas inte.

 • Skala eller justera storleken på ett skrivbord eller program så att det fyller helskärmsvyn eller bara det standardfönster som det visas i.

  Din webbplatsadministratör anger standardvyn för ditt användarkonto.

  En kund kan också ange dessa alternativ när den ser eller styr ditt skrivbord eller program.

1

Gör något av följande:

 • Välj Session i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

 • Välj Dela på namnlisten i delningsfönstret.

2

Välj Visa på den meny som visas och sedan ett alternativ för att visa det delade skrivbordet eller programmet.

3

Om du använder alternativet skärmsampling för att visa delade skrivbord och program kan du också ange antalet färger som det delade skrivbordet eller programmet ska visas i.

Ange färgläge för ett delat skrivbord eller program

När du ser eller styr en kunds skrivbord eller program kan du välja ett av följande färglägen:

 • 256 färger: Anger att delade skrivbord eller program visas i 256 färger i visningsfönstret på din skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program och skrivbord än High Color-alternativet, men ger lägre bildkvalitet. Följaktligen är detta ett bra alternativ om kunden deltar i en supportsession via telefonuppkoppling.

 • Färg med hög intensitet (16 bitar): Anger att delade skrivbord eller program visas i 16-bitars färg i visaren på din skärm. Det här alternativet kräver större bandbredd än alternativet med 256 färger, men det ger också en bättre bildkvalitet.

  Din webbplatsadministratör anger standardfärgläge för ditt användarkonto.

  En kund kan också ange ett färgläge när den ser eller styr ditt skrivbord eller program.

1

Gör något av följande:

 • Välj Session i ikonfältet eller i flersessionsfönstret.

 • Välj Dela på namnlisten i delningsfönstret.

2

I menyn som visas väljer du Färgläge och sedan ett färgalternativ.

Tips för att dela skrivbord eller program

Nedan följer tips som kan hjälpa dig att dela programvara effektivare under en supportsession:

 • Instruera kunden att stänga alla program, som du inte behöver visa eller styra, för att förbättra prestandan och programdelningen. Genom att stänga ner dessa program sparar du processorkraft och minne på kundens dator. På så vis underlättar du för kundens klientprogram att snabbt överföra bilder under en session. För att säkerställa att maximal bandbredd utnyttjas för delning bör du dessutom be kunden att stänga alla program som kräver bandbredd. Det gäller instant messaging-program, chattprogram och program som tar emot strömmande ljud eller video från webben.

 • Om du ser ett schackmönster på skärmen under programdelningen täcker kunden ett delat program med ett annat fönster på skrivbordet på sin dator. Be kunden att flytta eller stänga det andra fönstret.

 • Du kan öka prestandan för skrivbords- eller programdelningen genom att minska antalet färger som de delade programmen visas i.

  Se Ange färgläge för ett delat skrivbord eller program för mer information.

 • Vi rekommenderar att både du och kunden använder en dedikerad höghastighetsuppkoppling till internet när ni delar ett program eller skrivbord. Om du eller kunden använder en uppringd internetanslutning kan du uppleva en fördröjning när du försöker visa eller interagera med ett delat program. I så fall kan du justera kvaliteten på visningen för att öka prestandan.

Skriv kommentarer på ett delat skrivbord eller program

När du delar ditt skrivbord eller program, eller om du ser eller styr en kunds skrivbord eller program, kan du använda kommenteringsverktyg för att rita och illustrera information på den delade skärmen.

Alla deltagarna i supportsessionen kan se kommentarer när de görs.


Om du vill kommentera på ditt skrivbord eller ett av dina program och kunden för närvarande har fjärråtkomst till dessa måste du först återta kontrollen av programmet eller skrivbordet. Annars kan du inte öppna Kommenteringspanelen.

För att återgå till att använda eller fjärrstyra ett delat skrivbord eller program får du först avsluta kommenteringsläget.

1

I det ikonfält som visas vid skrivbords- eller programdelning väljer du Kommentarer.

Om knappen kommentar inte visas i ikon fältet väljer du session > Kommentars panel.

Kommenteringsläget startas och din muspekare blir ett markeringsverktyg som du kan börja göra kommentarer med.


 

Din kund kan också börja kommentera.

2

(Valfritt) På Kommenteringspanelen kan du välja ett annat verktyg för att göra kommentarer av följande slag:

 • Om du vill radera alla kommentarer väljer du nedåtpilen till höger om knappen rader gummi > Radera alla kommentarer.

 • För att ta bort enskilda kommentarer väljer du Suddverktyget och markerar sedan den kommentar du vill ta bort.

 • För att stänga av suddverktyget väljer du Suddverktyg.

 • För att ta en skärmbild av ditt skrivbord väljer du SkärmbildKommenteringspanelen och anger den information som behövs för att spara din fil.

3

För att stoppa kommenteringsläget högerklickar du på panelens namnlist och väljer Stäng panel.