Riktlinjer för support

 • När en Webex-webbplatsversion uppger att supporten avslutas (EOS) eller att livscykeln är slut (end-of-life, EOL), stöds inte längre den produktivitetsverktyg-versionen. Till exempel har WBS33.0.X statusen för EOL, så associerade produktivitetsverktyg stöds inte.

 • Om det finns en verkställande av säkerhet som kräver att du uppgraderar till en minimiversion av produktivitetsverktyg blir den lägsta versionen som stöds.

 • Cisco förbehåller sig rätten att göra uppdateringar i denna supportpolicy. Alla uppdateringar till policyn visas i det här dokumentet.

Distributionsrekommendationer

Bästa praxis:

 • Distribuera versionen av produktivitetsverktyg som släpptes med Webex-webbplatsversion.

 • Så här aktiverar du automatiska uppdateringar produktivitetsverktyg:

  • I Webex webbplatsadministration, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar och aktivera Uppdatera automatiskt produktivitetsverktyg nya versioner finns tillgängliga

  • I Cisco Webex Control Hub går du till Tjänster > Möteswebbplatser > och väljer den Webex-webbplats som du vill konfigurera. Klicka sedan på Konfigurera > Allmänna > skrivbordsprogram för > Uppgradera automatiskt Webex-produktivitetsverktyg när Nya versioner är tillgängliga.


  Automatiska uppdateringar på Mac kräver administratörsbehörighet för alla versioner. Om kunden är i en låst miljö där slutanvändare inte har administratörsrättigheter, mass distribuera uppdateringar istället för att aktivera Uppdatera automatiskt produktivitetsverktyg när nya versioner finns tillgängliga.

produktivitetsverktyg kompatibilitet med Webex-webbplatsversioner

 • Vi rekommenderar starkt att kunder uppdaterar sina versionen av produktivitetsverktyg till den senaste versionen.

 • Produktivitetsverktyg har framåt kompatibilitet med begränsade bakåtkompatibilitet.

Version av produktivitetsverktygen

Webex webbplats version

WBS39.5.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.6.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.7.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.8.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.9.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.10.3 (avkodad från skrivbordsappen, lägsta version)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.11.x och senare (avkodad från skrivbordsappen)

WBS39.5 och senare

EOS och EOL

WBS31 nådde EOL den 26 oktober 2018. produktivitetsverktyg versioner 31.x.x.xxx stöds inte längre.

EOL har nåtts för WBS32 den 24 maj 2019. produktivitetsverktyg versioner 32.x.x.xxx stöds inte längre.

WBS33.6 har nått EOL den 28 februari 2020. produktivitetsverktyg versioner 33.x.x.xxx stöds inte längre.

Webex Meetings kompatibilitet för skrivbordsappen

Med WBS39.10 har Cisco avkodat produktivitetsverktyg med Webex Meetings skrivbordsappen. I produktivitetsverktyg ingår integreringar med Microsoft Outlook, Microsoft Office-appar, snabbmeddelandeprogram och IBM Lotus Notes. Versionen produktivitetsverktyg version 39.10.x och senare är endast kompatibel med Webex Meetings skrivbordsapp version 39.10.x och senare.