Slutlig version för Webex-produktivitetsverktyg

Versionen från 42.6 juni var den senaste versionen för produktivitetsverktyg. Den slutliga versionen av produktivitetsverktyg för Mac var 41.5 eftersom Microsoft blockerade kontobaserade plugin-program på Mac.

Microsoft Outlook-kunder som vill schemalägga Webex-möten från Microsoft Outlook bör gå vidare till tillägget Webex Scheduler.

Riktlinjer för support

 • När en Webex-webbplatsversion uppger statusen att supporten avslutas (EOS) eller att livscykeln är slut (end-of-life, EOL) kommer den associerade produktivitetsverktyg-versionen inte längre att stödjas. Till exempel har WBS33.0.X statusen för EOL, så associerade produktivitetsverktyg stöds inte.

 • Om det finns en verkställande av säkerhet som kräver att du uppgraderar till en minimiversion av produktivitetsverktyg blir den lägsta versionen som stöds.

 • Cisco förbehåller sig rätten att göra uppdateringar i denna supportpolicy. Alla uppdateringar till policyn visas i det här dokumentet.

Distributionsrekommendationer

Bästa praxis:

 • Distribuera versionen av produktivitetsverktyg som släpptes med Webex-webbplatsversion.

 • Så här aktiverar du automatiska uppdateringar produktivitetsverktyg:

  • I Webex webbplatsadministration, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar och aktivera Automatisk uppdatering produktivitetsverktyg nya versioner finns tillgängliga

  • I Control Hub går du till Tjänster > Möteswebbplatser > och väljer den Webex-webbplats som ska konfigureras. Klicka sedan på Konfigurera > Allmänna inställningar > skrivbordsprogram > Uppgradera automatiskt Webex-produktivitetsverktyg när Nya versioner finns tillgängliga.


   

  Automatiska uppdateringar på Mac kräver administratörsbehörighet för alla versioner. Om kunden är i en låst miljö där slutanvändare inte har administratörsrättigheter, mass distribuera uppdateringar istället för att aktivera Uppdatera produktivitetsverktyg automatiskt när nya versioner finns tillgängliga .

produktivitetsverktyg kompatibilitet med Webex-webbplatsversioner

 • Vi rekommenderar starkt att kunder uppdaterar sina versionen av produktivitetsverktyg till den senaste versionen.

 • Produktivitetsverktyg har framåt kompatibilitet med begränsade bakåtkompatibilitet.

Produktivitetsverktygsversion

Webex-webbplatsversion

WBS39.5.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.6.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.7.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.8.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.9.x (levereras med skrivbordsappen)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.10.3 (avkodad från skrivbordsappen, lägsta version)

WBS39.5 – WBS39.10

WBS39.11.x och senare (avkodad från skrivbordsappen)

WBS39.5 och senare

EOS och EOL

WBS31 nådde EOL den 26 oktober 2018. produktivitetsverktyg versioner 31.x.x.xxx stöds inte längre.

EOL har nåtts för WBS32 den 24 maj 2019. produktivitetsverktyg versioner 32.x.x.xxx stöds inte längre.

WBS33.6 har nått EOL den 28 februari 2020. produktivitetsverktyg versioner 33.x.x.xxx stöds inte längre.

Webex Meetings kompatibilitet för skrivbordsappen

Med WBS39.10 har Cisco avkodat produktivitetsverktyg med Webex Meetings skrivbordsappen. Versionen produktivitetsverktyg version 39.10.x och senare är endast kompatibel med Webex Meetings skrivbordsapp version 39.10.x och senare.