När du har konfigurerat innehavaren enligt beskrivningen i Kom igång med Cisco Webex Contact Center ska du konfigurera ett röstalternativ:

 • Webex Contact Center PSTN – Alternativet är tillgängligt när du beställer Cisco PSTN för Contact Center-tillägget.

 • Röst-pop-brygga – Alternativet är tillgängligt som standardalternativ enbart om du inte har Cisco PSTN för Contact Center-tillägget.

 • Webex Calling – Alternativet är tillgängligt när kundorganisationen har Webex Calling-licens.


För provperioder är enbart alternativen röst-pop-brygga eller Webex Calling tillgängliga och alternativet Webex Contact Center PSTN är inte tillgängligt. När en provperiod har omvandlats till prenumeration behålls röstalternativet.

Lägg till uppringningsnummer

 • For Webex Contact Center PSTN eller röst-pop-brygga:

  1. Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Inställningar.

  2. För att kontrollera röstplattform för din innehavare i Control Hub navigerar du till Tjänster > Contact Center > Inställningar och avsnittet Telefoniinställningar.

  3. I avsnitte Telefoniinställningaranger du ett uppringningsnummer och klickar på Lägg till.

  4. När uppringningsnummer har lagts till ska du mappa uppringningsnumret till startadressen. Mer information finns i avsnittet Mappningar av startadress i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.

 • För Webex Calling:

  1. Webex Calling-kunder behöver inte lägga till uppringningsnummer i hanteringsportalen.

  2. Uppringningsnummer måste konfigureras enligt rekommendationer för Webex Calling enligt beskrivningen i artikeln Hantera nummer i platser.

  3. När uppringningsnumren har lagts till mappar du dem till startadressen. Mer information finns i avsnittet Mappningar av startadress i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.