Både Cisco Headset 560-serien och Cisco Headset 730 kan behålla funktionerna för samtalskontroll när fler än en samtalsklient är öppen på skrivbordet i Windows eller på Mac. Istället för att sända knapptryckningar till alla öppna program påverkar headsetkontrollerna bara ett samtalsprogram åt gången.

Du kan till exempel stänga av ett aktivt samtal i Cisco Webex och besvara ett inkommande Cisco Jabber call via Jabber-gränssnittet. Under Jabber-samtal påverkar headsetets samtalskontroller bara Jabber. När Jabber-samtalet är över kan du återuppta ditt Webex-samtal och behålla samtalskontrollen via headsetet.


Tänk på följande när du har flera samtalsappar öppna på skrivbordet:

  • Aktiva samtal går inte automatiskt till vänteläge när du svarar på ett inkommande samtal i ett annat program. Var noga med att parkera eller tysta ett samtal i ett program innan du svarar på ett inkommande samtal i ett annat samtalsprogram.

  • Funktionerna för flera appar är bara tillgängliga i Cisco Webex, Webex Meetings och Cisco Jabber (version 12.9 och senare) via Bluetooth eller med USB-kabeln. Det finns begränsade funktioner för flera appar i Cisco Headset 730 när du ansluter till Microsoft Teams via USB-kabeln.

I den här tabellen ser du vilken firmware-version du behöver ha i olika headset för att kunna använda funktionerna för flera appar.

Tabell 1. Krav på firmware-version

Headset-modell

Firmware-version

Cisco Headset 560-serien

Firmware-version 2.1 eller senare

Cisco Headset 730

Firmware-version 1-6-0-150 eller senare