Kullanıcıları belirli bir Acil Geri Arama Numarası (ECBN) ile yapılandırabilirsiniz. Yapılandırıldıktan sonra, bir kullanıcı tarafından bir acil arama yapıldığında, yapılandırılmış ECBN'si PSTN sağlayıcısına sunulur. Acil durum çağrılarının yönlendirildiği Kamu Güvenliği Yanıt Noktası (PSAP) yanıt verir ve ardından çağrı, atanan Acil Servis Adresine (ESA) eşlenir. ESA, acil durum arayanın yerini belirten PSAP'nin aldığı adrestir.


 

Farklı bir lokasyona ait hattan acil arama yapıldığında, o hatta konfigüre edilen ECBN gönderilecektir. ECBN olarak neyin yapılandırıldığına bağlı olarak, bu numaraya geri arama her zaman acil arama yapan kullanıcının numarası olmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Konumlar arasında paylaşılan hatların ve sanal hatların konfigürasyonu .

Gereksinimler ve öneriler

 • Kullanıcıların, bu numarayı ECBN'leri olarak kullanmaları için kendi telefon numarası yapılandırmalarını öneririz.

 • Kendi telefon numarası sahip olmayan kullanıcıları, bulundukları yere mümkün olduğunca yakın bir ECBN için yapılandırın. Aşağıdakilerden biriyle yapılandırın: konumlarının ana numarası, konum için atanmış bir ECBN veya konuma ait herhangi bir telefon numarası .

 • Yapılandırılan her ECBN, Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktasından geri arama kolaylaştırmak için gerçek bir kullanıcının telefon numarası olmalıdır.

 • Daha büyük konumlar için, örneğin birden çok katlı, birden çok ECBN'nin yapılandırılmasını öneririz.

 • Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktasından aramayı yapan cihaza geri aramayı kolaylaştırmak için kendilerine atanmış bir cihazı olmayan kullanıcıları (örneğin, yalnızca yazılım istemcisi atanmış kullanıcılar) bir telefon numarası yapılandırın.

ECBN yapılandırması için seçenekler

Bir konum veya kullanıcı için ECBN'yi yapılandırırken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.


 

Konum Varsayılan ECBN ve Kullanıcının Konumundan Atanan Numara, resepsiyonist veya konumdaki başka bir kişi gibi canlı bir yanıt noktasına yönlendirilmelidir. Bu seçenekler bir Otomatik Görevli, Etkileşimli Sesli Yanıt (IVR) veya başka bir hizmet olamaz.

 1. Kullanıcının telefon numarası— Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktasından gelen aramalar doğrudan kullanıcıya gider. PSTN tarafından kullanıcının telefonuna yapılandırılan Acil Servis Adresi, kullanıcının konumuna özeldir.

 2. Konum Varsayılan ECBN'si—Her konumun, konumun ana numarasından farklı yapılandırılmış bir ECBN'si olabilir. Konum Varsayılan ECBN, genellikle özel telefon numaraları olmayan veya yalnızca bir dahili hattı olan kullanıcılar için yapılandırılır.

 3. Kullanıcının Konumundan Atanan Numara—Bu, bir kullanıcıyı başka bir kullanıcının telefon numarası ECBN olarak yapılandırmanıza olanak tanır. Bu seçenek, konum birden fazla kata veya binaya sahip olduğunda, konumun ana numarası yerine kullanılır. Bu, atanan ECBN'nin kendisiyle ilişkili daha doğru bir Acil Servis Adresine sahip olmasını sağlar.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Yönetim , tıklayın Konumlar ve ardından düzenlenecek konumu seçin.

2

Seç arama sekme.

3

tıklayın Geri Arama Numarası içinde Acil Arama bölüm..

4

Konum için ECBN olarak ayarlamak üzere listelenen seçeneklerden birini seçin.


 

Konumun ana numarası olarak ücretsiz telefon numarası seçilirse, ücretsiz telefon numarası acil servis adresi olmadığı için bir uyarı görüntülenir.

Bir Konum için Acil Geri Arama Numarası Yapılandırması

5

Kaydet seçeneğine tıklayın.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Kullanıcılar ve ardından düzenlenecek kullanıcıyı seçin.

2

tıklayın arama , o zaman Acil Geri Arama Numarası itibaren Sayılar bölüm.

3

Kullanıcı için ECBN olarak ayarlamak için listelenen seçeneklerden birini seçin.

 • Kullanıcının telefon numarası

 • Konum varsayılan acil geri arama numarası

 • Kullanıcının konumundan atanan numara (numara, bir kullanıcıya atanan sanal bir hat olabilir)

4

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Yalnızca dahili kullanıcılar gibi kendi telefon numarası olmayan kullanıcılar, doğru bir ECBN ve Acil Servis Adresi ile acil arama yapacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu kullanıcılar, konum varsayılan ECBN'sini veya o konumdan atanan başka bir telefon numarası kullanacak şekilde yapılandırılabilir.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Kullanıcılar ve ardından düzenlenecek kullanıcıyı seçin.

2

tıklayın arama , o zaman Acil Geri Arama Numarası itibaren Sayılar bölüm.

3

Kullanıcı için ECBN olarak ayarlamak için listelenen seçeneklerden birini seçin.

 • Konum varsayılan acil geri arama numarası

 • Kullanıcının konumundan atanan numara

4

Kaydet seçeneğine tıklayın.

1

Müşteri görünümündenhttps://admin.webex.com , git Hizmetler > arama > Sanal Hatlar .

2

ECBN için yapılandırılacak sanal hattı seçin.

3

tıklayın arama ve ardından tıklayın Acil geri arama numarası itibaren Sayılar bölüm.

4

Sanal hat için ECBN olarak ayarlamak için listelenen seçeneklerden birini seçin.

 • Kullanıcının telefon numarası

 • Konumun Varsayılan Acil Durum Geri Arama Numarası

 • Kullanıcının konumundan atanan numara (bu, aynı konumdaki bir kullanıcıya atanan bir numara olmalıdır)


 

bu Kullanıcının telefon numarası sanal satırda yalnızca uzantı varsa seçenek görünmez.

5

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Sabit olmayan (yumuşak) cihazlara, masa telefonları dışındaki cihazlara sahip kullanıcılar genellikle mobildir. Bir mobil kullanıcı için acil durum aramaları yaparken doğru bir Acil Servis Adresi (ESA) sağlamak zordur. Sabit olmayan cihazlara sahip tüm kullanıcıların bir telefon numarası sahip olmaları ve geri arama kullanıcıya yönlendirildiğinden emin olmak için bu telefon numarası ECBN'leri için kullanmaları önerilir.

Hücresel özellikli sabit olmayan bir cihazdaki yazılım istemcileri, bir acil arama her zaman yerel çeviriciye iletir. Bu durumlarda, aramalar asla Webex Calling veya konumun PSTN'si. Webex Calling aramayı algılamaz, bu nedenle sağlanan aramanın herhangi bir kaydı veya başka bir işlemi yoktur.

Sabit olmayan cihazlar kurulurken, yöneticiye bu cihazlardan acil arama yapma konusunda bir uyarı verilir. Hücresel özelliği olmayan sabit olmayan cihazlardan yapılan acil aramalar doğru bir adres sağlamayacaktır.

ECBN Bildirimi

 

RedSky entegrasyonu, istenirse sabit olmayan cihazlar için doğru adres bilgisi sağlayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Webex Calling için RedSky Acil Durum 911 Hizmeti.

Anahtar kullanıcı, doğrudan telefon numarası ECBN için başka bir kullanıcıya atanan kullanıcıdır. Bir anahtar kullanıcı/numara silinirse, ECBN'nin kullanımda olduğunu bildiren bir uyarı görüntülenir.

Kullanıcı Bildirimini Sil

Bir anahtar kullanıcıyı silerseniz, etkilenen ECBN kullanıcısı otomatik olarak ECBN için aşağıdakilerden birine varsayılan olur:

 1. Atanmışsa kendi telefon numarası.

 2. Kendi telefon numarası sahip değillerse, konum varsayılan ECBN'dir.

Aşağıdakiler için geçerlidir Webex Calling ECBN hizmeti:

 • Webex Calling bir acil arama için Acil Servis Adresini bilmez veya saklamaz. Acil Servis Adresi, tipik olarak alınan ECBN'ye statik bir eşleme yoluyla, PSTN sağlayıcısı tarafından sağlanır.

 • Farklı konumlarda birden fazla sabit cihazın yapılandırılması desteklenmez. Ancak RedSky, farklı konumlarda birden fazla sabit cihazı destekleyebilir (cihaz özelliklerine göre).

 • 933, Kuzey Amerika'daki bir acil durum test çağrı numarasıdır ve Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktasına bir çağrı başlatmadan 911 çağrı yapılandırmasının test edilmesini sağlar. Birçok PSTN sağlayıcısı, ECBN ve Acil Servis Adresini tekrarlayan bir IVR sağlar.

İş Ortağı Yardım Masası ile İletişime Geçme

İş Ortağı nasıl yapılır ve/veya Cisco Çağrı Planı teklifiyle ilgili belge sorguları için İş Ortağı Yardım Masası (PHD) ile iletişime geçin.

Doktora iletişim bilgileri:

 • Kuzey Amerika: 1-844-613-6108

 • EMEA: +44 129 366 10 20

 • APAC: +61 3 7017 7272

 • E-posta: webexcalling-phd@cisco.com

Cisco Teknik Yardım Merkezi

Aşağıdakiler için Cisco Teknik Yardım Merkezi (TAC) ile iletişime geçin:

 • Control Hub işlevine ilişkin sorunlar

 • Düşen çağrılar, çağrı kalitesi sorunları ve hizmet kesintileri gibi hizmet sorunları

Cisco TAC kaynakları: