демонстрация на множество линии за повикване в настолното приложение

Конфигурация

Можете да имате една основна и до седем споделени/други линии, тези линии се конфигурират от вашия администратор.

Активна линия

Можете да промените активната линия, която използвате за повиквания. Можете да превключвате линии, ако трябва да осъществявате изходящи повиквания от различни линии, като например линия на отдела за обслужване на клиенти, линия на екипа за поддръжка или отделна линия с различен ИД на повикващия.

Отговаряне на входящо повикване

Получавате известия за входящи повиквания за множеството регистрирани линии – известието за повикване ясно показва за коя линия е повикването. В Windows можете управлявайте всичките си обаждания на едно място с прозореца за множество разговори .

Хронология на повикванията

Хронологията на повикванията включва повиквания към множеството линии. Можете да филтрирате списъка за конкретни линии – отидете на Набиране, щракнете върху филтър и изберете линия.

По време на разговор

Когато отговаряте на повикване, имате следното:

Пренасочване на повикванията

На всяка линия може да се настрои пренасочване на повиквания.

Гласова поща

Визуалната гласова поща е налична само на основната ви линия. За достъп до гласова поща на другите ви линии се обадете в гласовия портал. Можете да изберете една от другите си линии, когато се обаждате на гласова поща.

Конфигурация

Можете да имате една основна и до девет споделени линии – тези линии се конфигурират от вашия администратор.

Активна линия

Можете да промените активната линия, която използвате за повиквания. Можете да превключвате линии, ако трябва да осъществявате изходящи повиквания от различни линии, като например линия на отдела за обслужване на клиенти, линия на екипа за поддръжка или отделна линия с различен ИД на повикващия.

Отговаряне на входящо повикване

Получавате известия за входящи повиквания за множеството регистрирани линии – известието за повикване ясно показва за коя линия е повикването. В Windows можете управлявайте всичките си обаждания на едно място с прозореца за множество разговори .

Хронология на повикванията

Хронологията на повикванията включва повиквания към множеството линии. Можете да филтрирате списъка за конкретни линии – отидете на Набиране, щракнете върху филтър и изберете линия.

По време на разговор

Когато отговаряте на повикване, имате следното:

Гласова поща

Визуалната гласова поща е налична само на основната ви линия.

За достъп до гласовата поща на другите си линии (неосновни линии), влезте в портала за гласова поща, като изберете желаната линия от Обадете се на гласова поща в горния десен ъгъл на иконата на гласовата поща.

Само Webex Calling : Транскрипцията на гласова поща е достъпна само за вашата първична линия.