a demonstration of multiple calling lines in the desktop app

Konfiguration

Du kan ha en primär och upp till sju delade/andra linjer, dessa linjer konfigureras av administratören.

Aktiv linje

Du kan ändra den aktiva linje som du använder för samtal. Du kan växla linjer om du behöver ringa utgående samtal från olika linjer, till exempel en receptionslinje, en supportteamlinje eller en enskild linje med ett annat uppringar-ID.

Svara på inkommande samtal

Du får meddelanden om inkommande samtal för alla de registrerade linjerna. Samtalsmeddelandet visar tydligt vilken linje samtalet tillhör. I Windows kan du hantera alla dina samtal på en plats med flersamtalsfönstret.

Samtalshistorik

Din samtalshistorik inkluderar samtal till flera linjer. Du kan filtrera listan för specifika linjer, gå till Samtal, klicka på filter och välja en linje.

Under ett samtal

När du svarar på ett samtal har du följande:

 • Endast ett samtidigt samtal på varje linje kan du parkera ett samtal och svara på ett samtal på en annan linje.

 • Parkera och återuppta är tillgängligt på alla linjer.

 • Samtalsöverföring är tillgängligt på alla linjer. Du kan däremot inte överföra ett samtal på en linje till en person på en annan linje.

 • Skapa ett konferenssamtal är tillgängligt.

 • Samtalsinspelning är tillgänglig på varje linje.

 • Samtalsparkering eller gruppsamtalsparkering är endast tillgänglig på din primära linje.

 • Samtalssvar eller gruppsamtalssvar endast tillgängligt på din primära linje.

 • Sökgruppssamtal är tillgängliga på varje linje.

 • CTI-kontroll för skrivbordstelefonen är tillgänglig på varje linje.

 • Chatt- och skärmdelning är tillgängliga på varje linje.

Samtalsvidarekoppling

Samtalskoppling kan ställas in på varje linje.

Röstmeddelande

Visuell inbox för röstbrevlåda är endast tillgängligt på din primära linje. För att få åtkomst till röstbrevlådan på dina andra linjer ringer du in till röstportalen. Du kan välja en av dina andra linjer när du ringer röstbrevlådan.

Konfiguration

Du kan ha en primär och upp till nio delade linjer. Dessa linjer konfigureras av din administratör.

För Webex Calling kan administratören även konfigurera dedikerade virtuella linjer åt dig.

Aktiv linje

Du kan ändra den aktiva linje som du använder för samtal. Du kan växla linjer om du behöver ringa utgående samtal från olika linjer, till exempel en receptionslinje, en supportteamlinje eller en enskild linje med ett annat uppringar-ID.

Svara på inkommande samtal

Du får meddelanden om inkommande samtal för alla de registrerade linjerna. Samtalsmeddelandet visar tydligt vilken linje samtalet tillhör. I Windows kan du hantera alla dina samtal på en plats med flersamtalsfönstret.

Samtalshistorik

Din samtalshistorik inkluderar samtal till flera linjer. Du kan filtrera listan för specifika linjer. Gå till Samtal, klicka på filtret och välj en linje.

Under ett samtal

När du besvarar ett samtal har du följande alternativ:

 • Endast ett samtidigt samtal på varje linje kan du parkera ett samtal och svara på ett samtal på en annan linje.

 • Parkera och återuppta är tillgängligt på alla linjer. Du kan även parkera ett samtal och någon annan kan återuppta samma samtal.

 • Samtalsöverföring är tillgängligt på alla linjer. Du kan däremot inte överföra ett samtal på en linje till en person på en annan linje.

 • Skapa ett konferenssamtal är tillgängligt när båda samtalen är på samma linje.

 • Samtalsinspelning är endast tillgängligt på din primära linje

 • Samtalsparkering eller gruppsamtalsparkering är endast tillgängligt på din primära linje

 • Besvara samtal eller besvara gruppsamtal är endast tillgängligt på din primära linje

 • Samtalshämtning är endast tillgängligt från din skrivbordstelefon på din primära linje

 • Chatt och delat skrivbord är endast tillgängligt på din primära linje.

Röstmeddelande

Visuell inbox för röstbrevlåda är endast tillgängligt på din primära linje.

För att komma åt röstbrevlådan på dina andra linjer (icke-primära linjer) öppnar du röstbrevlådeportalen genom att välja önskad linje från Ring röstbrevlåda i det övre högra hörnet av röstbrevlådeikonen.

Endast Webex Calling: Röstbrevlådetranskription är endast tillgänglig för din primära linje.