demonstracja wielu linii w aplikacji komputerowej

Konfiguracja

Można mieć jedną linię podstawową i maksymalnie siedem linii współdzielonych/innych. Linie te są konfigurowane przez administratora.

Aktywna linia

Możesz zmienić aktywną linię służącą do nawiązywania połączeń. Możesz przełączać linie, jeśli chcesz wykonywać połączenia wychodzące z różnych linii, takich jak linia recepcji, linia zespołu pomocy technicznej lub pojedyncza linia z innym identyfikatorem dzwoniącego.

Odbierz połączenie przychodzące

Otrzymujesz powiadomienia o połączeniach przychodzących dla wielu zarejestrowanych linii. Powiadomienie o połączeniu wyraźnie pokazuje, której linii dotyczy połączenie. W systemie Windows można zarządzać wszystkimi połączeniami w jednym miejscu za pomocą okna połączeń wielokrotnych .

Historia połączeń

Historia połączeń zawiera połączenia na wielu liniach. Możesz odfiltrować listę pod kątem określonych linii. W tym celu przejdź na stronę , kliknij filtr i wybierz linię.Dzwonienie

W trakcie połączenia

Po odebraniu połączenia zostaną wyświetlone następujące elementy:

Przekierowywanie połączeń

Przekazywanie połączeń można ustawić na każdej linii.

Poczta głosowa

Wizualna poczta głosowa jest dostępna tylko na linii podstawowej. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej na innych liniach, nawiąż połączenie z portalem poczty głosowej. Podczas nawiązywania połączenia z pocztę głosową można wybrać jedną z pozostałych linii.

Konfiguracja

Możesz mieć jedną linię podstawową i maksymalnie dziewięć linii wspólnych. Linie te są konfigurowane przez administratora.

W przypadku Webex Calling administrator może również skonfigurować dla Ciebie dedykowane linie wirtualne.

Aktywna linia

Możesz zmienić aktywną linię służącą do nawiązywania połączeń. Możesz przełączać linie, jeśli chcesz wykonywać połączenia wychodzące z różnych linii, takich jak linia recepcji, linia zespołu pomocy technicznej lub pojedyncza linia z innym identyfikatorem dzwoniącego.

Odbierz połączenie przychodzące

Otrzymujesz powiadomienia o połączeniach przychodzących dla wielu zarejestrowanych linii. Powiadomienie o połączeniu wyraźnie pokazuje, której linii dotyczy połączenie. W systemie Windows można zarządzać wszystkimi połączeniami w jednym miejscu za pomocą okna połączeń wielokrotnych .

Historia połączeń

Historia połączeń zawiera połączenia na wielu liniach. Możesz odfiltrować listę pod kątem określonych linii. W tym celu przejdź na stronę Dzwonienie, kliknij filtr i wybierz linię.

W trakcie połączenia

Po odebraniu połączenia zostaną wyświetlone następujące elementy:

Poczta głosowa

Wizualna poczta głosowa jest dostępna tylko na linii podstawowej.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej na innych liniach (innych niż podstawowe), przejdź do portalu poczty głosowej, wybierając żądaną linię z Połącz z pocztą głosową w prawym górnym rogu ikony poczty głosowej.

Tylko Webex Calling : Transkrypcja poczty głosowej jest dostępna tylko dla linii podstawowej.