a demonstration of multiple calling lines in the desktop app

Konfigurasjon

Du kan ha én primær og opptil syv delte/andre linjer. Disse linjene konfigureres av administrator.

Aktiv linje

Du kan endre den aktive linjen du bruker til å ringe. Du kan bytte linje hvis du må foreta utgående anrop fra forskjellige linjer, for eksempel en resepsjonslinje, støtteteamlinje eller en individuell linje med en annen anrop-ID.

Svar på innkommende anrop

Du mottar varsler om innkommende samtaler for alle de registrerte linjene. Anropsvarselet viser tydelig hvilken linje samtalen er for. På Windows kan du administrere alle samtalene på ett sted med flersamtalevinduet .

Anropslogg

Anropsloggen inkluderer anrop til flere linjer. Du kan filtrere listen for bestemte linjer, gå tilAnrop , klikk på filter , og velg en linje.

Under en samtale

Når du svarer på et anrop, har du følgende:

Viderekobling

Viderekobling kan angis på hver linje.

Talepost

Visuell talepost er bare tilgjengelig på primærlinjen. Hvis du vil ha tilgang til talepost på de andre linjene, kan du ringe til taleportalen. Du kan velge en av de andre linjene når du ringer talepost.

Konfigurasjon

Du kan ha én primær og opptil ni delte linjer. Disse linjene konfigureres av administratoren.

For Webex Calling kan administrator også konfigurere dedikerte virtuelle linjer for deg.

Aktiv linje

Du kan endre den aktive linjen du bruker til å ringe. Du kan bytte linje hvis du må foreta utgående anrop fra forskjellige linjer, for eksempel en resepsjonslinje, støtteteamlinje eller en individuell linje med en annen anrop-ID.

Svar på innkommende anrop

Du mottar varsler om innkommende samtaler for alle de registrerte linjene. Anropsvarselet viser tydelig hvilken linje samtalen er for. På Windows kan du administrere alle samtalene på ett sted med flersamtalevinduet .

Anropslogg

Anropsloggen inkluderer anrop til flere linjer. Du kan filtrere listen etter bestemte linjer. Gå til Anrop, klikk på filter og velg en linje.

Under en samtale

Når du svarer på et anrop, har du følgende muligheter:

  • Kun én samtale samtidig på hver linje. Du kan sette én samtale på vent og svare på en samtale på en annen linje.

  • Sett på vent og gjenoppta er tilgjengelig på alle linjer. Du kan også sette en samtale på vent , slik at noen andre kan gjenoppta den samme samtalen.

  • Samtaleoverføring er tilgjengelig på alle linjer. Du kan imidlertid ikke overføre en samtale fra en linje til en person på en annen linje.

  • Opprett en konferansesamtale er tilgjengelig når begge samtalene er på samme linje.

  • Samtaleopptak er bare tilgjengelig på primærlinjen

  • Samtaleparkering eller samtaleparkering for grupper er bare tilgjengelig på den primære linjen

  • Mottak av anrop eller mottak av gruppeanrop er bare tilgjengelig på primærlinjen

  • Ring opp er bare tilgjengelig fra bordtelefonen på primærlinjen

  • Chat og skjermdeling er bare tilgjengelig på primærlinjen.

Talepost

Visuell talepost er bare tilgjengelig på primærlinjen.

Hvis du vil ha tilgang til talepost på de andre linjene (ikke-primære linjer), får du tilgang til talepostportalen ved å velge ønsket linje fra Ring talepost øverst til høyre på talepostikonet.

Webex Calling : Transkripsjon av talepost er bare tilgjengelig for primærlinje din.