Можете да използвате инструмента за съобщаване на проблеми (PRT), за да събирате и изпращате телефонни регистрационни файлове и да съобщавате на администратора за проблеми.

1

Направете едно от следните действия:

  • Телефони на бюрото—Натиснете Приложения.
  • Конферентни телефони—Натиснете Настройки.
2

Изберете Състояние > Отчет проблем.

3

Въведете датата, на която сте срещнали проблема, в полето Дата на проблема. По подразбиране в това поле се появява текущата дата.

4

Въведете часа, в който сте се сблъскали с проблема, в полето Час на проблема. По подразбиране в това поле се появява текущия час.

5

Изберете Описание на проблема.

6

Изберете описание от показания списък.

7

Натиснете Изпращ.