Pomocí nástroje Problem Report Tool (PRT) můžete shromažďovat a odesílat protokoly telefonu a hlásit problémy správci.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Stolní telefony – Stiskněte položku Aplikace .
  • Konferenční telefony – Stiskněte tlačítko Nastavení.
2

Vyberte možnosti Stav > Nahlásit problém.

3

Do pole Datum problému zadejte datum výskytu problému. Ve výchozím nastavení se v tomto poli zobrazuje aktuální datum.

4

Do pole Čas problému zadejte čas výskytu problému. Ve výchozím nastavení se v tomto poli zobrazuje aktuální čas.

5

Vyberte možnost Popis problému.

6

V zobrazeném seznamu vyberte popis.

7

Stiskněte tlačítko Odeslat.