Du kan bruke verktøyet for problemrapportering (PRT) til å samle og sende telefonlogger, og til å rapportere problemer til administrator.

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • Bord telefoner – Trykk på programmer.
  • Konferansetelefoner – Trykk på Settings (Innstillinger).
2

Velg Status > rapport problem.

3

Oppgi datoen du opplevde problemet i feltet Dato for problemet. Som standard vises gjeldende dato i dette feltet.

4

Oppgi tidspunktet du opplevde problemet i feltet Tidspunkt for problemet. Som standard vises gjeldende tidspunkt i dette feltet.

5

Velg Problembeskrivelse.

6

Velg en beskrivelse fra listen som vises.

7

Trykk på Bekreft.