באפשרותך להשתמש בכלי דיווח הבעיות (PRT) כדי לאסוף ולשלוח יומני טלפונים, וכיצד לדווח על בעיות למנהל המערכת.

1

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • טלפונים בשולחן העבודה-מועמדות לעיתונות .
  • מכשירי הוועידה-לחץ על הגדרות.
2

בחר מצב > דו ח בעיה.

3

הזן את התאריך שבו נתקלת בבעיה בשדה ' תאריך הבעיה '. התאריך הנוכחי מופיע בשדה זה כברירת מחדל.

4

הזן את הזמן שבו נתקלת בבעיה בשדה ' זמן בעייתי '. השעה הנוכחית מופיעה בשדה זה כברירת מחדל.

5

בחר בתיאור הבעיה.

6

בחר תיאור מתוך הרשימה המוצגת.

7

לחץ על שלח.