Det går att använda Ciscos problemrapporteringsverktyg (PRT) för att samla in och skicka telefonloggar och för att rapportera problem till administratören.

1

Tryck på Program .

2

Välj Status > Rapportera problem.

3

Ange datumet då problemet inträffade i fältet Datum för problemet. Som standard visas dagens datum i det här fältet.

4

Ange tiden då problemet inträffade i fältet Tid för problemet. Som standard visas aktuell tid i det här fältet.

5

Välj Problembeskrivning.

6

Välj en beskrivning i listan som visas.

7

Tryck på Skicka.