Za pomocą narzędzia do zgłaszania problemów można gromadzić i wysyłać dzienniki telefonu oraz zgłaszać problemy administratorowi.

1

Wykonać jedną z następujących czynności:

  • Telefony biurkowe: — Nacisnąć przycisk Aplikacje .
  • Telefony konferencyjne: — Nacisnąć przycisk Ustawienia.
2

Wybrać kolejno opcję Stan (Status) > Zgłoś problem (Report problem).

3

W polu Data wystąpienia problemu wprowadzić dzień, w którym wystąpił problem. Domyślnie pojawia się w tym polu bieżąca data.

4

W polu Godzina wystąpienia problemu wprowadzić godzinę, o której wystąpił problem. Domyślnie pojawia się w tym polu bieżąca godzina.

5

Wybrać opcję Opis problemu.

6

Wybrać opis z wyświetlonej listy.

7

Nacisnąć przycisk Wyślij (Submit).