Du kan bruge problemrapporteringsværktøjet til at indsamle og sende telefonlogfiler – og til at rapportere problemer til administratoren.

1

Tryk på Programmer .

2

Vælg Status > Rapportér problem.

3

Indtast den dato, du oplevede problemet, i feltet Problemdato. Den aktuelle dato vises i feltet som standard.

4

Indtast det tidspunkt, du oplevede problemet, i feltet Problemtidspunkt. Det aktuelle tidspunkt vises i feltet som standard.

5

Vælg Problembeskrivelse.

6

Vælg en beskrivelse på den viste liste.

7

Tryk på Send.