Видео иконата не се показва за участниците

Иконата за видео не се показва за участниците.

Иконата за видео не се показва в списъка с участници.


Причина:

Това може да възникне поради следните причини:

  • Водещият е забранил видео за събранието.
  • Webex не открива видеокамерата.
  • Видеокамерата може да не е включена в компютъра.
  • Участникът се свързва със събранието чрез терминален сървър/Citrix среда.


Решение:
Изпълнете стъпките по-долу, за да отстраните проблема:
  1. Уверете се, че фотоапаратът е свързан към компютъра.
  2. Вижте дали фотоапаратът работи в друг софтуер. (Например: Софтуерът на уеб камерата, който е експедирал с устройството)
  3. Ако свързването към събранието чрез среда на терминален сървър, свържете се със събранието директно от компютъра.

Ако проблемът продължава, обърнете се към техническата поддръжка на Webex за допълнителна помощ. За помощ вижте: WBX162 - Как да се свържа с уебекс клиентски услуги или техническа поддръжка?

Беше ли полезна тази статия?