Účastníkom sa nezobrazuje ikona videa

Ikona videa sa účastníkom nezobrazuje.

Ikona videa sa nezobrazuje v zozname účastníkov.


príčina:

Môže k tomu dôjsť z nasledujúcich dôvodov:

  • Moderátor zakázal video pre schôdzu.
  • Webex nerozpoznal videokameru.
  • Videokamera nemusí byť pripojená k počítaču.
  • Účastník sa k schôdzi pripojí prostredníctvom terminálového servera/prostredia Citrix.


Riešenie:
Pri riešení problému postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Uistite sa, že je fotoaparát pripojený k počítaču.
  2. Skontrolujte, či fotoaparát funguje v inom softvéri. (Príklad: softvér webovej kamery dodaný so zariadením)
  3. Ak sa k schôdzi pripájate pomocou prostredia terminálového servera, môžete k schôdzi pristupovať priamo zo svojho počítača.

Ak problém pretrváva, kontaktujte Webex technická podpora pre ďalšiu pomoc.

Bol tento článok užitočný?