Ikona video zapisa se ne pojavljuje za učesnike

Ikona video zapisa se ne pojavljuje za učesnike.

Ikona video zapisa se ne pojavljuje na listi učesnika.


Izazvati:

Do ovoga može doći iz sledećih razloga:

  • Prezentator je onemogućio video zapis za sastanak.
  • Webex ne otkriva video kameru.
  • Video kamera možda nije priključena na računar.
  • Učesnik se povezuje sa sastankom preko terminal servera/Citrix okruženja.


Rešenje:
Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:
  1. Uverite se da je kamera povezana sa računarom.
  2. Vidi da li kamera radi u drugom softveru. (Primer: Softver veb kamera koji je isporučen sa uređajem)
  3. Ako se povezujete sa sastankom pomoću okruženja terminal servera, povežite se sa sastankom direktno sa računara.

Ako problem potraje, obratite se Tehničkoj podršci za Webex za dalju pomoć. Pomoć za pomoć pogledajte u članku: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?