סמל וידאו אינו מופיע עבור המשתתפים

סמל וידאו אינו מופיע עבור המשתתפים.

סמל הווידאו אינו מופיע ברשימת המשתתפים.


סיבה:

זה עשוי להתרחש מהסיבות הבאות:

  • המציג השבית את הסרטון לצורך הפגישה.
  • Webex אינו מזהה את מצלמת הווידאו.
  • ייתכן שמצלמת הווידאו לא תהיה מחוברת למחשב.
  • המשתתף מתחבר לפגישה דרך שרת מסוף/סביבת Citrix.


פתרון:
בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:
  1. ודא שהמצלמה מחוברת למחשב.
  2. בדוק אם המצלמה פועלת בתוכנות אחרות. (דוגמה: תוכנת מצלמת הרשת שנשלחה עם המכשיר)
  3. אם אתם מתחברים לפגישה באמצעות סביבת שרת מסוף, התחברו לפגישה ישירות מהמחשב.

אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה הטכנית של Webex לקבלת סיוע נוסף. לקבלת עזרה, ראה: WBX162 – איך ניתן לפנות לשירות הלקוחות או לתמיכה הטכנית של Webex?

האם המאמר הועיל לך?