Video-ikonen visas inte för deltagare

Video-ikonen visas inte för deltagare.

Video-ikonen visas inte i deltagarlistan.


Orsak:

Det här kan bero på följande skäl:

  • Presentatören har stängt av videon för mötet.
  • Webex upptäcker inte videokameran.
  • Videokameran är kanske inte ansluten till datorn.
  • Deltagaren ansluter till mötet via en terminalserver/Citrix-miljö.


Lösning:
Följ stegen nedan för att felsöka problemet:
  1. Kontrollera att kameran är ansluten till datorn.
  2. Se om kameran fungerar i andra program. (Exempel: Webbkamerans programvara som kom med enheten)
  3. Om du ansluter till mötet med hjälp av en terminalservermiljö kan du ansluta till mötet direkt från din dator.

Om problemet kvarstår kan du kontakta Webex tekniska support för ytterligare hjälp. Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?

Var den här artikeln användbar?