Бележки за функции на групата за пейджинг

Няколко неща, които трябва да отбележите, преди да настроите тази функция:

 • Можете да зададете потребител както като цел за пейджинг, така и като инициатор на пейджинг в група за пейджинг.

 • Групата за пейджинг работи само за основни устройства и не работи за споделени устройства.

 • Местоположенията могат да имат конфигурирани множество услуги за групово пейджинг, защото можете да дефинирате инициатор на пейджинг и/или цел за пейджинг в множество групи за пейджинг.

 • Ако потребителят не е на телефона, на повикването от групова страница се отговаря автоматично и целта чува съобщение за пейджинг, за да го предупреди, че получава страница.

 • Ако целта за пейджинг е на повикване, страницата не отговаря автоматично. Ако цел за пейджинг избере да не отговори на страницата, груповото пейджинг повикване няма да препрати към гласовата поща на целта за пейджинг.

 • Ако целта за пейджинг е активирала „Не безпокойте“ на телефона си, те не се изпращат.

 • Ако целта за пейджинг има активиран Single Number Reach (Office Anywhere), пренасочване на повиквания или едновременно позвъняване, конфигурираната услуга за местоназначение не се извиква.

 • Когато страницата е настройвам за целите за пейджинг, авторът получава съобщение „Пейджинг системата е готова“, което ги предупреждава да започне да говори.

 • Груповата страница е еднопосочна аудио услуга. Инициаторът на пейджинг има еднопосочен път за разговор към целите за пейджинг. Целите за пейджинг нямат път за разговор един към друг или към инициатора на пейджинг по време на страницата.

Конфигурирайте група за пейджинг в Control Hub

Преди да започнете

 • Проверете дали разширенията, които планирате да присвоите към група за пейджинг, са налични и не са присвоени.

 • Групите за пейджинг трябва да имат повече от един член и всеки член трябва да има поне едно регистрирано устройство. Ако някой изпрати страница в група без регистрирани устройства, ще чуе сигнал заето.

 • Групите за пейджинг работят само с Cisco IP телефон от серия 6800, 7800 или 8800, както и с аналогови телефонни адаптери (ATA) 191 и 192.


 

За клиенти в Азиатско-Тихоокеанския регион полето Линия за повикване се попълва автоматично с потребителското име. Не можете да променяте полето Calling Line.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Изберете Група за пейджинг > Създаване на група за пейджинг .

3

В Настройки , изберете Местоположение , Име на групата за пейджинг , а след това а Телефонен номер или Удължаване или и двете.

4

Изберете езика за групово пейджинг в език падащо меню.

5

За Идентификатор на ИД линия , въведете Име на ИД на обаждането и Фамилия за ИД на обаждането който се показва на телефоните на целевите потребители, когато се изпълнява групова страница.

6

Изберете Етикет за ИД на обаждането за да определите какво се показва в идентификатора на ИД се на целевите потребители, когато се изпълнява групова страница. Щракнете върху Напред.

 • ИД на групата за пейджинг —Показва името на идентификатора на ИД на линията на повикването .

 • Оригинатор на страницата —Показва името на идентификатора на ИД на линията на повикването и номера на потребителя, който създава страницата.

7

В Цели за пейджинг раздел, потърсете и добавете до 75 потребители, работни пространства или виртуални линии в организацията, които могат получавате пейджинг съобщения.

8

Изберете Копирайте целите ми за пейджинг към инициаторите на моите пейджинг квадратче за отметка, за да копирате добавени потребители за инициатори на пейджинг в следващия раздел. Щракнете върху Напред.

9

В Инициатори на пейджинг раздел, търсене и добавяне на потребители, работни пространства или виртуални линии в организацията, които могат инициира пейджинг съобщения. Щракнете върху Напред.


 

Ако сте избрали Копирайте целите ми за пейджинг към инициаторите на моите пейджинг квадратчето за отметка в предишния раздел, няма изискване за добавяне на потребители в този раздел.

10

В Преглед на настройките на групата за пейджинг раздел, прегледайте настройките си във всеки раздел. Щракнете върху Създаване.

Редактиране на група за пейджинг в Контролен център

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Изберете Група за пейджинг и изберете от списъка група за пейджинг, която искате да редактирате.

3

Можете да редактирате следните настройки:

 • Общи настройки — Редактирайте Местоположение , Идентификатор на ИД линия и Етикет за ИД на обаждането за групата за пейджинг.

 • Телефонен номер — Редактирайте Телефонен номер или Удължаване за групата за пейджинг.

 • Цели за пейджинг —Редактирайте, добавете или изтрийте списъка с потребители, работни пространства или виртуални линии, които могат да получават съобщението за пейджинг.

 • Инициатори на пейджинг —Редактирайте списъка с потребители, работни пространства или виртуални линии, които могат да инициират съобщенията за пейджинг.

4

Щракнете върху Запазете след извършване на промени в групата за пейджинг.