Notatki o funkcjach grupy stronicowania

Kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przed skonfigurowaniem tej funkcji:

 • Użytkownika można przypisać zarówno jako obiekt docelowy stronicowania, jak i pomysłodawcę stronicowania w grupie stronicowania.

 • Lokalizacje mogą mieć skonfigurowane wiele usług stronicowania grup, ponieważ można zdefiniować inicjator stronicowania i/lub cel stronicowania w wielu grupach stronicowania.

 • Jeśli użytkownik nie korzysta z telefonu, połączenie ze strony grupy jest automatycznie odbierane, a cel słyszy ogłoszenie stronicowania, aby ostrzec go, że otrzymuje stronę.

 • Jeśli obiekt docelowy stronicowania jest w trakcie połączenia, strona nie jest automatycznie odbierana. Jeśli obiekt docelowy stronicowania zdecyduje się nie odpowiadać na stronę, wywołanie stronicowania grupy nie będzie przekazywane do poczty głosowej obiektu docelowego stronicowania.

 • Jeśli obiekt docelowy stronicowania ma włączoną funkcję Nie przeszkadzać w telefonie, nie zostanie on umieszczony na stronie.

 • Jeśli w obiekcie docelowym stronicowania jest włączony pojedynczy zasięg numeru (Office Anywhere), przekazywanie połączeń lub jednoczesne dzwonienie, skonfigurowana usługa docelowa nie zostanie wywołana.

 • Gdy strona jest skonfigurowana do celów stronicowania, pomysłodawca otrzymuje komunikat "System stronicowania gotowy" ostrzegający go, aby zaczął mówić.

 • Strona grupy jest jednokierunkową usługą audio. Pomysłodawca stronicowania ma jednokierunkową ścieżkę rozmowy do celów stronicowania. Cele stronicowania nie mają ścieżki rozmowy do siebie nawzajem ani do pomysłodawcy stronicowania przez cały czas trwania strony.

Konfigurowanie grupy stronicowania w centrum sterowania

Przed rozpoczęciem

 • Sprawdź, czy rozszerzenia, które chcesz przypisać do grupy stronicowania, są dostępne i nieprzypisane.

 • Grupy stronicowania muszą mieć więcej niż jednego członka, a każdy członek musi mieć co najmniej jedno zarejestrowane urządzenie. Jeśli ktoś wyśle stronę grupy bez zarejestrowanych urządzeń, usłyszy sygnał zajętości.

 • Grupy stronicowania działają tylko z telefonami IP Cisco z serii 6800, 7800 lub 8800, a także z analogowymi adapterami telefonicznymi (ATA) 191 i 192.


W przypadku klientów w regionie Azji i Pacyfiku pole Linia telefoniczna jest automatycznie wypełniane nazwą użytkownika. Nie można modyfikować pola Linia telefoniczna.

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.comPrzejdź do pozycji Usługii wybierz pozycję Funkcje > połączeń.

2

Wybierz pozycję Grupa stronicowania > Utwórz grupę stronicowania.

3

W obszarze Ustawienia wybierz pozycjęLokalizacja, Nazwa grupy stronicowania,a następnie numer telefonu lub rozszerzenie albo oba te elementy.

4

Wybierz język stronicowania grupy z menu rozwijanego Język.

5

W polu Identyfikator połączenia telefonicznego wprowadź identyfikator połączenia i identyfikatorpołączenia, które są wyświetlane na telefonach użytkowników docelowych podczas wykonywania strony grupy.

6

Wybierz etykietę Identyfikator połączenia, aby określić, co jest wyświetlane na identyfikatorze dzwoniącego użytkowników docelowych podczas wykonywania strony grupy. Kliknij przycisk Dalej.

 • Identyfikator grupystronicowania — wyświetla nazwę linii wywołującej.

 • Page Originator— wyświetla nazwę i numer wiersza wywołującego użytkownika, który pochodzi ze strony.

7

W sekcji Cele stronicowania wyszukaj i dodaj maksymalnie 75 użytkowników i obszarów roboczych w organizacji, które mogą odbierać anonsy stronicowania, klikając pozycję Dodaj użytkownika lub obszar roboczy.

8

Zaznacz pole wyboru Kopiuj moje obiekty docelowe stronicowania do moich inicjatorów stronicowania, aby skopiować dodanych użytkowników dla inicjatorów stronicowania w następnej sekcji. Kliknij przycisk Dalej.

9

W sekcji Inicjatorzy stronicowania wyszukaj użytkowników i obszary robocze w organizacji, które mogą inicjować anonsy stronicowania, klikając pozycję Dodaj użytkownika lub obszar roboczy. Kliknij przycisk Dalej.


 

Jeśli w poprzedniej sekcji zaznaczono pole wyboru Kopiuj moje obiekty docelowe stronicowania do moich inicjatorów stronicowania, nie ma potrzeby dodawania użytkowników w tej sekcji.

10

W sekcji Przegląd ustawień grupy stronicowania przejrzyj ustawienia na każdej karcie. Kliknij przycisk Utwórz.

Edytowanie grupy stronicowania w centrum sterowania

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.comPrzejdź do pozycji Usługii wybierz pozycję Funkcje > połączeń.

2

Wybierz pozycję Grupastronicowania , a następnie wybierz z listy grupę stronicowania, którą chcesz edytować.

3

Możesz edytować następujące ustawienia:

 • Ustawienia ogólne— edytuj etykietęLokalizacja, Identyfikator linii telefonicznej i Identyfikator wywołania dla grupy stronicowania.

 • Numertelefonu — edytuj numer telefonu lub numer wewnętrzny grupy stronicowania.

 • Celestronicowania — edytuj, dodawaj lub usuwaj listę użytkowników i obszarów roboczych, które mogą odbierać anons stronicowania.

 • Pomysłodawcystronicowania — edytuj listę użytkowników i obszarów roboczych, które mogą inicjować anonsy stronicowania.

4

Kliknij przycisk Zapisz po wprowadzeniu zmian w grupie stronicowania.