Functieop opmerkingen paginggroep

Houd rekening met het volgende voordat u deze functie instelt:

 • U kunt een gebruiker zowel als pagingdoel als paging herkomst in een paginggroep.

 • Voor locaties kunnen meerdere groepspa pagingservices worden geconfigureerd omdat u een paging herkomst en/of pagingdoel in meerdere paginggroepen kunt definiëren.

 • Als een gebruiker niet aan de telefoon is, wordt het gesprek van een groepspagina automatisch beantwoord en hoort het doel een pagingmelding om te waarschuwen dat hij of zij een pagina ontvangt.

 • Als een pagingdoel in een gesprek is, wordt de pagina niet automatisch beantwoord. Als een pagingdoel ervoor kiest de pagina niet te beantwoorden, wordt de pagingoproep van de groep niet doorgestuurd naar het pagingdoel voicemail.

 • Als een pagingdoel niet is ingeschakeld op de telefoon, worden ze niet opgeslagen.

 • Als voor een pagingdoel Single Number Reach (Office Anywhere), Doorschakelen van gesprek of Gelijktijdige belbellen is ingeschakeld, wordt de geconfigureerde bestemmingsservice niet gebeld.

 • Wanneer de pagina is ingesteld op de pagingwaarschuwingen, ontvangt de klant een aankondiging 'Pagingsysteem gereed' om te beginnen met spreken.

 • De groepspagina is een eenwegsaudioservice. De pagingitiator heeft een eenwegs-gesprekspad naar de pagingdoelen. De pagingdoelen hebben geen spreekpad naar elkaar of naar de paging originator gedurende de duur van de pagina.

Een ruimte paginggroep configureren in Control Hub

Voordat u begint

 • Controleer of de extensies die u wilt toewijzen aan paginggroep beschikbaar en niet zijn toegewezen.

 • Paginggroepen moeten meer dan één lid hebben en elk lid moet ten minste één geregistreerd apparaat hebben. Als iemand een groep pagina's maakt zonder geregistreerde apparaten, hoort hij of zij een bezet signaal.

 • Paginggroepen werken alleen met de Cisco IP-telefoon 6800, 7800 of 8800-serie, evenals analoge telefoonadapters (AAS) 191 en 192.


Voor klanten in de regio Azië-Pacific wordt het veld Calling Line automatisch ingevuld met de gebruikersnaam. U kunt het veld Bellende lijn niet wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Selecteer Paginggroep om > paginggroep temaken.

3

Selecteer in Instellingen de locatie ,paginggroepsnaamen vervolgens een telefoonnummer of toestel of beide.

4

Selecteer de pagingtaal van de groep in het vervolgkeuzemenu Taal.

5

Voor Calling Line ID voert u de voornaam en achternaam van bel-id in die op de telefoons van doelgebruikers wordt weergegeven wanneer een groepspagina wordt uitgevoerd.

6

Selecteer het label van de gespreks-id om te bepalen wat wordt weergegeven op de beller-id van de doelgebruikers wanneer een groepspagina wordt uitgevoerd. Klik op Volgende.

 • Paginggroeps-id:geeft de naam van de bellijn-id weer.

 • Pagina afkomstig: geeft de naam en het nummer weer van de gebruikerdie de pagina afkomstig is.

7

Zoek in het gedeelte Paginggebied naar maximaal 75 gebruikers en werkruimten in de organisatie die paging-meldingen kunnen ontvangen door op Gebruiker toevoegen of Workspace toe te voegen.

8

Schakel het selectievakje Mijn paging-herkomst kopiëren naar mijn paging originators in om toegevoegde gebruikers voor paging originators te kopiëren in de volgende sectie. Klik op Volgende.

9

Zoek in het gedeelte Paging originators naar gebruikers en werkruimten in de organisatie die pagingaankondigingen kunnen starten door op Gebruiker of Werkruimte toevoegen te klikken. Klik op Volgende.


 

Als u in het vorige gedeelte het selectievakje Mijn paging-herkomst kopiëren naar mijn pagingen hebt geselecteerd, is er geen vereiste om gebruikers toe te voegen in dit gedeelte.

10

In het gedeelte Instellingen paginggroepinstellingen controleert u uw instellingen onder elk tabblad. Klik op Maken.

Een ruimte paginggroep bewerken in Control Hub

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Selecteer Paginggroep en selecteer paginggroep in de lijst die u wiltbewerken.

3

U kunt de volgende instellingen bewerken:

 • Algemene instellingen: bewerk de locatie, id van de bellijn en het label van de bel-id voor de paginggroep.

 • Telefoonnummer :bewerk het telefoonnummer of toestel voor de paginggroep.

 • Pagingdoelen: bewerken, toevoegen of verwijderen van de lijst met gebruikers en workspaces diede pagingaankondiging kunnen ontvangen.

 • Pagingoriginators: bewerk de lijst met gebruikers en workspaces die de pagingaankondigingen kunnen starten.

4

Klik op Opslaan nadat u wijzigingen hebt aangebracht aan paginggroep.