Napomene funkcija grupe stranične memorije

Nekoliko stvari koje treba da zanemite pre podešavanja ove funkcije:

 • Možete da dodelite korisnika i kao cilj stranične memorije i kao pošialac stranične memorije u grupi stranične memorije.

 • Lokacije mogu da imaju konfigurisano više usluga stranične memorije grupe zato što možete da definišete pošialac stranične memorije i/ili cilj stranične memorije u više grupa stranične memorije.

 • Ako korisnik nije na telefonu, automatski se odgovara na poziv sa grupne stranice, a meta čuje objavu stranične memorije kako bi ih obavestila da prima stranicu.

 • Ako se cilj stranične memorije nalazi na pozivu, stranica se ne odagna automatski. Ako cilj stranične memorije odabere da ne odgovori na stranicu, poziv stranične memorije grupe neće proslediti govornoj pošti cilja stranične memorije.

 • Ako je cilj stranične memorije omogućen na telefonu, neće biti stranice.

 • Ako cilj stranične memorije ima omogućen jedinstveni doseg broja (Office bilo gde), prosleđivanje poziva ili istovremeni prsten, konfigurisana odredišna usluga neće biti pozvana.

 • Kada je stranica podešena na ciljeve stranične memorije, pošiljaoci dobijaju objavu "Paging System Ready" koja ih obaveštava da počnu da govore.

 • Grupna stranica je jednosmerna audio usluga. Pošiljaoci stranične memorije imaju jednosmerni put za razgovor do ciljeva stranične memorije. Ciljevi stranične memorije nemaju putanju razgovora jedni do drugih ili do pošiljaoci stranične memorije tokom trajanja stranice.

Konfigurisanje grupe stranične memorije u kontrolnom čvorištu

Pre nego što počneš

 • Proverite da li su proširenja koja planirate da dodelite grupi stranične memorije dostupna i nedodeljiva.

 • Grupe stranične memorije moraju imati više od jednog člana i svaki član mora imati najmanje jedan registrovani uređaj. Ako neko stranice grupu bez registrovanih uređaja, čuće zauzet signal.

 • Grupe stranične memorije rade samo sa Cisco IP telefonom 6800, 7800 ili 8800 Series, kao i sa Analognim telefonskim adapterima (ATA) 191 i 192.


Za kupce u Azijsko-pacifičkom regionu, polje Linija za pozivanje se automatski popunjava korisničkim imenom. Polje "Red poziva" ne možete menjati.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Izaberite stavku Grupa stranične memorije > kreiraj grupu stranične memorije.

3

U podešavanjimaizaberite lokaciju, ime grupe stranične memorije, a zatim telefonski broj ili proširenje ili oboje.

4

U padajućem meniju "Jezik" izaberite jezik stranične memorije grupe.

5

Za ID reda pozivaunesite ime ID-a pozivanja i ime ID poziva koje se prikazuje na telefonima ciljnih korisnika kada se izvrši grupna stranica.

6

Izaberite ID oznaku poziva da biste utvrdili šta je prikazano na ID-u pozivaoca ciljnih korisnika kada se izvrši grupna stranica. Kliknite na dugme Dalje.

 • ID grupe straničnememorije – Prikazuje ime ID-a reda za pozivanje.

 • Poreklo stranice– Prikazuje ime ID-a reda za pozivanje i broj korisnika koji potiče sa stranice.

7

U odeljku Ciljevi stranične memorije potražite i dodajte do 75 korisnika i radnih prostora u organizaciji koji mogu daprimaju objave stranične memorije tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj korisnika" ili "Radni prostor".

8

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Kopiraj ciljeve stranične memorije u pošiljaoce stranične memorije da biste kopirali dodate korisnike za potenciovanja stranične memorije u sledećem odeljku. Kliknite na dugme Dalje.

9

U odeljku Pošiljci stranične memorije potražite korisnike i radni prostor u organizaciji koji mogu da pokrenu objave stranične memorije tako što ćete kliknuti na dugme Dodaj korisnika ili radni prostor. Kliknite na dugme Dalje.


 

Ako ste u prethodnom odeljku izabrali polje za potvrdu Kopiraj ciljeve stranične memorije u moje pošiljaoce stranične memorije, ne postoji uslov za dodavanje korisnika u ovaj odeljak.

10

U odeljku Pregled postavki grupe stranične memorije pregledajte postavke ispod svake kartice. Kliknite na dugme Kreiraj.

Uređivanje grupe stranične memorije u kontrolnom čvorištu

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte usluge i odaberite opciju pozivanje > usluge.

2

Izaberite grupustranične memorije i izaberite grupu stranične memorije koju želite da uredite sa liste.

3

Možete da uredite sledeće postavke:

 • Opšte postavke– Uredite lokaciju, ID linije poziva ioznaku ID-a poziva za grupu stranične memorije.

 • Telefonski broj– Uredite telefonski broj ili proširenje za grupu stranične memorije.

 • Ciljevi straničnememorije – Uredite, dodajte ili izbrišite listu korisnika i radnih prostora koji mogu da prime objavu stranične memorije.

 • Posrednicistranične memorije – Uredite listu korisnika i radne prostore koji mogu da pokrenu objave stranične memorije.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj nakon što napravite bilo kakve promene u grupi stranične memorije.