Anteckningar om funktioner för personsökningsgrupp

Några saker att tänka på innan du konfigurerar den här funktionen:

 • Du kan tilldela en användare både som sökningsmål och upphovsman till sökningen i en sökningsgrupp.

 • Personsökningsgruppen fungerar endast för primära enheter och fungerar inte för delade enheter.

 • Platser kan ha flera gruppsökningstjänster konfigurerade eftersom du kan definiera en upphovsman till sökning och/eller ett sökningsmål i flera sökningsgrupper.

 • Om en användare inte är i telefonen besvaras samtalet från en gruppsida automatiskt och målet hör ett personsökningsmeddelande för att varna dem att de tar emot en sida.

 • Om ett personsökningsmål finns i ett samtal besvaras inte sökningen automatiskt. Om ett sökningsmål väljer att inte besvara sökningen kommer gruppsökningssamtalet inte att vidarekopplas till sökningsmålets röstbrevlåda.

 • Om ett sökningsmål har aktiverat Stör ej på telefonen kommer de inte att sökas.

 • Om ett personsökningsmål har Single Number Reach (Office Anywhere), Vidarekoppling av samtal eller Simultaneous Ring aktiverat ringer inte den konfigurerade destinationstjänsten.

 • När sidan har konfigurerats för sökningsmålen får avsändaren meddelandet ”Paging System Ready” som uppmanar dem att börja tala.

 • Gruppsidan är en enkelriktad ljudtjänst. Upphovsmannen för sökningen har en enkelriktad samtalssökväg till sökningsmålen. Personsökningsmålen har ingen samtalssökväg till varandra eller till personsökningsoriginatorn under sidan.

Konfigurera en personsökningsgrupp i Control Hub

Innan du börjar

 • Kontrollera att de anknytningar som du planerar att tilldela en personsökningsgrupp är tillgängliga och inte tilldelade.

 • Personsökningsgrupper måste ha fler än en medlem och varje medlem måste ha minst en registrerad enhet. Om någon söker till en grupp utan registrerade enheter kommer de att höra en upptagetsignal.

 • Personsökningsgrupper fungerar endast med Cisco IP-telefon 6800-, 7800- eller 8800-serien samt analoga telefonadaptrar (ATA) 191 och 192.


 

För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls fältet Samtalslinje i automatiskt med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet Samtalslinje.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Välj Personsökningsgrupp > Skapa personsökningsgrupp .

3

I Inställningar väljer du Plats , Namn på personsökningsgrupp och sedan a Telefonnummer eller Anknytning eller bådadera.

4

Välj språk för gruppsökning i menyn Språk listrutemeny.

5

För Telefonnummer-ID anger du Nummerpresentation Förnamn och Nummerpresentation Efternamn som visas på målanvändarnas telefoner när en gruppsida utförs.

6

Välj Etikett för samtals-ID för att avgöra vad som visas på målanvändarnas inringar-ID när en gruppsökning utförs. Klicka på Nästa.

 • ID för personsökningsgrupp – Visar namnet på nummer-ID.

 • Sidupphovsman – Visar nummer-ID-namn och nummer för användaren som startade samtalet.

7

I Sökningsmål kan du söka efter och lägga till upp till 75 användare, arbetsytor eller virtuella linjer i organisationen som kan ta emot sökningsmeddelanden.

8

Välj Kopiera mina sökningsmål till mina sökningsinitiatorer kryssrutan för att kopiera tillagda användare för sökningsinitiatorer i nästa avsnitt. Klicka på Nästa.

9

I Upphovsmän till personsökning söka efter och lägga till användare, arbetsytor eller virtuella linjer i organisationen som kan initiera sökningsmeddelanden. Klicka på Nästa.


 

Om du valde Kopiera mina sökningsmål till mina sökningsinitiatorer kryssrutan i föregående avsnitt finns det inget krav på att lägga till användare i det här avsnittet.

10

I Granska inställningar för personsökningsgrupp granska inställningarna under varje flik. Klicka på Skapa.

Redigera en personsökningsgrupp i Control Hub

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Välj Personsökningsgrupp och välj en personsökningsgrupp som du vill redigera i listan.

3

Du kan redigera följande inställningar:

 • Allmänna inställningar – Redigera Plats , Telefonnummer-ID och Etikett för samtals-ID för personsökningsgruppen.

 • Telefonnummer – Redigera Telefonnummer eller Anknytning för personsökningsgruppen.

 • Sökningsmål – Redigera, lägg till eller ta bort listan över användare, arbetsytor eller virtuella linjer som kan ta emot sökningsmeddelanden.

 • Upphovsmän till personsökning – Redigera listan över användare, arbetsytor eller virtuella linjer som kan initiera sökningsmeddelanden.

4

Klicka på Spara efter att du har gjort ändringar i personsökningsgruppen.