Funktionsanteckningar för personsökningsgrupp

Några saker att notera innan du angående inställningarna för den här funktionen:

 • Du kan tilldela en användare behörighet att både ha personsökningsmål och personsökning i ett personsökningsgrupp.

 • Platser kan ha flera konfigurerade gruppsökningstjänster, eftersom du kan definiera en personsökningsork ursprungs och/eller ett ansökningsmål i flera personsökningsgrupper.

 • Om en användare inte är med på telefon besvaras samtalet från en gruppsida automatiskt och målanvändaren hör ett meddelande om anrop som meddelar dem om att de får en sida.

 • Om ett anropsmål ligger i ett samtal besvaras inte sidan automatiskt. Om ett personsökningsmål väljer att inte svara på sidan vidarebefordras inte gruppsökningssamtalet till anropsmåls röstbrevlåda.

 • Om ansökningsmålet har Stör ej aktiverat på deras telefon kommer de inte att sökas.

 • Om ett personsökningsmål har Single Number Reach (Office Anywhere), samtals vidarebefordran eller samtidig ringsignal aktiverat, kommer den konfigurerade destinationstjänsten inte att ringas upp.

 • När sidan är konfigurerad till personsökningsmålet får upphovsören ett meddelande om "Personsökningssystem redo" som avisering för att börja tala.

 • Gruppsidan är en envägsljudtjänst. Upphovsgivaren för personsökning har en envägs samtalsväg till personsökningsmålet. Mål för personsökning har ingen samtalssökväg till varandra eller till upphovsgivaren för personsökning under sidans varaktighet.

Konfigurera en personsökningsgrupp i Control Hub

Innan du börjar

 • Kontrollera att anknytningar som du planerar att tilldela till en personsökningsgrupp är tillgängliga och ej tilldelade.

 • Personsökningsgrupper måste ha fler än en medlem, och varje medlem måste ha minst en registrerad enhet. Om någon sidor en grupp utan registrerade enheter hör de en upptagetsignal.

 • Personsökningsgrupper fungerar endast med Cisco IP-telefon 6800, 7800 eller 8800-serien samt analoga telefonadaptrar (ATA)191 och 192.


För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls samtalslinjefältet automatiskt i med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet Samtalslinje.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Välj Personsökningsgrupp för > skapa personsökningsgrupp.

3

I Inställningar väljer duPlats, Namn på personsökningsgrupp och sedan ett telefonnummer eller en anknytning eller både och.

4

Välj gruppens personsökningsspråk i rullgardinmenyn Språk.

5

För Nummerlinje-ID anger du förnamn till samtals-ID och samtals-ID-efternamn som visas i målanvändares telefoner när en gruppsida utförs.

6

Välj samtals-ID-etiketten för att avgöra vad som visas i målanvändares inringar-ID när en gruppsida utförs. Klicka på Nästa.

 • ID förpersonsökningsgrupp – visar namnet på samtalslinjens ID.

 • Sidupphovsman – visar samtalslinjens ID-namn och nummer för användaren som kommer från sidan.

7

I avsnittet Mål för personsökning, sök efter och lägg till upp till 75 användare och arbetsytor i organisationen som kan ta emot personsökningsmeddelanden genom att klicka på Lägg till användare eller arbetsyta.

8

Markera kryssrutan Kopiera mina personsökningsmål till mina upphovsmän för personsökning för att kopiera tillagda användare för ansöknings ursprungsanvändare i nästa avsnitt. Klicka på Nästa.

9

I avsnittet Upphovsmän för personsökning söker du efter användare och arbetsytor i organisationen som kan initiera personsökningsmeddelanden genom att klicka på Lägg till användare eller Arbetsyta. Klicka på Nästa.


 

Om du i föregående avsnitt markerade kryssrutan Kopiera mina personsökningsmål till mina personsökningsanvändare, finns det inget krav på att lägga till användare i detta avsnitt.

10

I avsnittet Granska inställningar för personsökningsgrupp går du igenom dina inställningar under varje flik. Klicka på Skapa.

Redigera en personsökningsgrupp i Control Hub

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Calling > Funktioner.

2

Välj Personsökningsgruppoch välj personsökningsgrupp du vill redigera i listan.

3

Du kan redigera följande inställningar:

 • Allmänna inställningar– redigera plats, samtalslinje-ID och samtals-ID-etikett för personsökningsgrupp.

 • Telefonnummer –Redigera telefonnumret eller anknytningen för personsökningsgrupp.

 • Mål förpersonsökning – redigera, lägga till eller ta bort listan över användare och arbetsytor som kan ta emot anropsmeddelandet.

 • Ursprunglig personsökning– Redigera listan över användare och arbetsytor som kan initiera anropsmeddelandet.

4

Klicka på Spara när du har gjort några ändringar i personsökningsgrupp.