Отстраняване на проблеми с наушниците Cisco серия 500

Може да срещнете проблеми, свързани със следните сценарии:

 • Наушниците не могат да комуникират с избраното устройство за повикване.

 • Звукът в говорителите на наушниците е слаб.

 • Речта ви не се разбира, когто говорите в микрофона на наушниците.

Ако срещате проблеми, администраторът може да ви помогне да отстраните основната причина за проблема.

Какво да направите първо

Опитайте първо тези действия, ако имате проблеми с вашите Cisco Headset 500 Series.

 • Ако използвате Cisco Headset 520 Series или Cisco Headset 530 Series:

  • Изключете и включете отново наушниците в устроството за повикване.

 • Ако използвате Cisco Headset 560 Series:

  • Изключете базата на наушниците от захранващия й източник, изчакайте за момент и включете захранващия източник отново.

  • Рестартирайте безжичните наушници. Натиснете и задръжте бутоните за повикване за 4 секунди, за да изключите слушалките си и да поставите слушалките си в люлката на основата.

  • Проверете връзката между базата на наушниците и устройството за повикване. Уверете се, че всички кабели са включени правилно.

 • Проверете настройките устройство, за да видите, ако слушалката е открит.

  • На Cisco IP телефон, свързан към Cisco Unified Communications Manager: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Аксесоари.

  • На Cisco IP телефон с мултиплатформен фърмуер на телефона: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Състояние > Аксесоари.

  • На Webex Desk Series: Докоснете екрана и изберете от наличните аудио устройства в горния десен ъгъл.

  • На Cisco Jabber: Щракнете върху Меню>Опции > Аудио .

  • На Webex: Кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Настройки >Аудио > Cisco слушалки.

  • На Webex Meetings: Щракнете върху Аудио > компютърни аудио настройки.

 • Тествайте различни наушници с устройството, за да определите дали проблемът е в безжичните наушници или в устройството.

 • Ако използвате слушалките си с телефон Cisco IP, уверете се, че софтуерът за слушалки и версията на фърмуера на телефона са актуални.

 • Ако използвате нашниците си с Jabber или Webex на устройство с Windows или Mac, затворете други отворени софтуерни клиенти.

Проблем с аудиото на наушниците

Чувате изкривен или непоследователен звук във вашите Cisco слушалки 520 или 530 Series

Проблем

Има звук, идващ през вашите Cisco Headset 520 или 530 Series, но той е непоследователен или пълен със статични.

Решение

 • Изключете наушниците от източника на повиквания. Свържете отново наушниците.

 • Проверете възможностите за свързване на източника на повикване.

Чувате изкривен или непоследователен звук във вашата серия Cisco Headset 560

Проблем

Има звук, идващ през вашия Cisco Headset 560 Series, но той е непоследователен или пълен със статичен.

Решение

 • Тествайте устройството за повикване, за да проверите дали проблемът в наушниците е свързан с него.

  • Изпробвайте с вашето устройство други наушници или аудио източници.

  • На телефон Cisco IP използвайте слушалката, за да се обадите.

 • Изпробвайте тези стъпки, ако решите, че наушниците са източника на лошо качество на звука.

  • Уверете се, че разполагате с последните версии на фурмъера на наушниците и устройството за повикване.

  • Изключете щепсела в кабела на наушниците.

  • Натиснете и задръжте бутона за повикване за 4 секунди, за да изключите наушниците. Поставете наушниците на базата, за да я сдвоите с наушниците.

  • Уверете се, че вашата база не получава смущения от други източници на цифрови усъвършенствани безжични телекомуникации (DECT). За най-добро качество на повикването се уверете, че базата на наушниците е на разстояние от поне 3 фуjd (1 метър) от други бази за наушници Cisco.

  • Уверете се, че не наушниците не се намират твърде далеч от базата.

Не можете да чуете звук през Наушници Cisco от серия 520 и 530

Проблем

Има малко или никакъв звук, който идва през Вашите Cisco слушалки 520 Series или Cisco слушалки 530 Series.

Решение

 • Проверете дали силата на звука на наушниците. Натиснете контролите за сила на звука на линейния контролер или безжичните наушници, за да регулирате нивото на сила на звука.

 • Уверте се че аудио изходът на устройството е зададен на Наушници Cisco.

  • На Cisco IP телефон, свързан към Cisco Unified Communications Manager: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Аксесоари.

  • На Cisco IP телефон с мултиплатформен фърмуер на телефона: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Състояние > Аксесоари.

  • На Cisco Jabber: Щракнете върху Меню>Опции > Аудио .

  • В Webex: Кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Настройки>Аудио > Cisco слушалки .

  • В Webex Meetings: От падащия списък Избор на аудио връзка изберете Cisco слушалки.

 • Затворете всички останали софтуерни повиквания на клиенти.

Не можете да чуете звук през Cisco Headset 560 Series

Проблем

Има малко или никакъв звук, идващ през вашата серия Cisco Headset 560.

Решение

 • Проверете дали силата на звука на наушниците.

 • Уверте се че аудио изходът на устройството е зададен на Наушници Cisco.

  • На Cisco IP телефон, свързан към Cisco Unified Communications Manager: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Аксесоари.

  • На Cisco IP телефон с мултиплатформен фърмуер: Натиснете приложения твърдия ключ Настройки и изберете Състояние > Аксесоари.

  • На Cisco Jabber: Щракнете върху Меню>Опции > Аудио .

  • В Webex: Кликнете върху снимката на потребителския си профил и изберете Настройки>Аудио > Cisco слушалки .

  • В Webex Meetings: От падащия списък Избор на аудио връзка изберете Cisco слушалки.

 • Уверете се, че базата на наушниците е включена в захранващия източник. Наушниците не могат да функционират без база.

 • Затворете всички останали софтуерни повиквания на клиенти.

 • Уверете се, че безжичните наушници са сдвоени с базата. Поставете наушниците на базата, за да ги сдвоите с нея. Уверете се, че наушниците са поставени правилно. При съединяване наушниците и базата се синхронизират автоматично.

 • Проверете дали базата на наушниците е свързана правилно към желания източник на повикване.

 • Ако използвате наушници с мултибаза, се уверете, че сте избрали желания източник на повикване

 • Проверете нивото на батерията на безжичните наушници.

Други хора не могат да ви чуят на вашите Cisco слушалки 520 или 530 Series

Проблем

Не можете да бъдете чути, когато използвате Cisco Headset 520 или 530 Series.

Решение

 • Проверете дали микрофонът ви не е изключен.. Натиснете Заглушаване на контролера, за да заглушите или отмените заглушването на микрофона. Когато бъдете заглушени по време на повикване, Заглушаване на линейния контролер или светлинния индикатор за повикване на базата се показват в плътен червен цвят.

  Cisco слушалки 531 и 532 контролер
 • Уверете се, че стрелата на микрофона е снижена. За оптимален звук микрофонът на наушниците трябва да не бъде по-далеч о 1 инч (2.5 cm ) от лицето ви.

 • Уверете се, че наушниците са включени правилно в предпочитаното устройство за повикване.

 • Проверете дали желаното устройство за повикване разпознава наушниците.

Други хора не могат да ви чуят на вашия Cisco Headset 560 Series

Проблем

Не можете да чувате при използване на Наушници Cisco 560.

Решение

 • Проверете дали микрофонът ви не е изключен.. Натиснете Заглушаване на безжичните наушници, за да заглушите или отмените заглушаването на микрофона. Когато сте в заглушено повикване, светлинният индикатор за повиквания на базата свети в плътен червен цвят.

  Бутон за заглушаване на наушниците Cisco 561 и 562
 • Уверете се, че стрелата на микрофона е снижена. За оптимален звук микрофонът на наушниците трябва да не бъде по-далеч о 1 инч (2.5 cm ) от лицето ви.

 • Уверете се, че базата е правилно включена в предпочитаното устройство за повикване. Уверете се, че връзката към и от базата е защитена.

 • Уверете се, че наушниците не се намират твърде далеч от базата.

 • Уверете се, че устройството за повикване разпознава наушниците.

 • Преместете базата си далеч от потенциални източници на радиосмущения, като например цифрови подобрени безжични телекомуникации (DECT), Wi-Fi и Bluetooth® устройства.

Слушалките ви не ви предупреждават за входящи повиквания по IP телефон на Cisco

Проблем

Вашият Cisco Headset 500 Series не възпроизвежда тон, когато имате входящо повикване.

Решение

Това е известно ограничение в серията Cisco Headset 500 с версия на фърмуера 1.0 (2) или по-стара. Актуализирайте фърмуера на наушниците до последната версия.

Слушалките и основата ви няма да се сдвоят

Проблем

Наушниците са разположени в безжичната база, но не се сдвояват. Светлинните индикатори на батерията и наушниците на базата примигват бързо. Сдвояването на базата и наушниците не трябва да отнема повече от 10-12 секунди.

Решение

Включете и изключете наушниците.

 1. Когато слушалките са изключени от основата, натиснете и задръжте бутона Повикване за 4 секунди, докато светодиодът на слушалките се изключи.

 2. Поставете наушниците обратно на базата. Наушниците автоматично се включват и сдвояват с базата.


   

  Ако слушалките нямат най-новото софтуерно натоварване, слушалките ще започнат да се актуализират.

Base с Y-кабел не работи с вашия Cisco Headset 560 Series

Проблем

Cisco Headset 560 Series със стандартна база или мултибаза не работи, когато е включен в Cisco IP телефон с Y-кабела.

Решение

 • Проверете дали всички конектори на Y-кабела са включени в съответните портове на телефона.

  • Телефон: AUX порт и порт за наушници

  • База: USB порт

 • За локални телефони проверете дали Connect e-hook headset е избрано в Applications твърдия ключ Настройки > Администраторски настройки > Aux порт.

Проблеми с функциите на конференцията на вашите слушалки Cisco 560 Series

Проблем

Наушниците или базата не влизат в режим на конференция, когато опитвате да добавите нови наушници за гост.

Решение

 • Проверете фърмуера на всяка слушалка, за да се уверите, че имат версия на фърмуера на слушалките 1.5 (1) или по-нова. Всички слушалки, които се опитват да стартират или да се присъединят към конферентен режим, трябва да имат версия на фърмуера 1.5 (1) или по-нова.

 • Проверете при администратора, за да сте сигурни, че е активиран конферентен режим.

Проблеми с връзката с Bluetooth

Cisco Headset 560 Series Multibase ви позволява да свържете устройство за повикване чрез Bluetooth®.

Bluetooth не се включва

Проблем

Bluetooth® doen't се включва, когато натиснете бутона Bluetooth на гърба на вашата multibase.

Решение

Свържете се с администратора, за да видите дали Bluetooth не е деактивиран дистанционно.

Bluetooth LED импулси бели

Проблем

Bluetooth® LED пулсира бяло.

Решение

 • Проверете дали Bluetooth е активиран на желаното устройство за повикване.

 • Ако вече сте сдвоили устройството, изберете Наушници Cisco XXX от менюто за Bluetooth и направете опит за повторно свързване.


   

  Мултибазата се показва на желаното устройство за повикване като Наушници Cisco, последвано от последните три цифри на серийния номер на основата. Серийният номер на базата може да се намери от долната й страна.

 • Поставете базата в режим на сдвояване и сдвоете устройството за повикване с базата. За да поставите базата в режим на сдвояване, натиснете бутона Bluetoothот задната страна на базата два пъти.

Няма аудио с включен Bluetooth

Проблем

Bluetooth® LED показва плътно бяло, но не можете да чуете никакъв звук.

Решение

 • Уверете се, че аудиото на съответното устройство за повикване е включено.

 • Уверете се, че мобилният Икона на мобилен телефон източникът е избран на базата. Светлинният индикатор на източника свети в плътен бял цвят, когато е избран.

 • Опитайте да сдвоите отново мултибазата с вашето устройство за повикване. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth в задната част на базата за четири секунди. Натиснете двукратно бутона Bluetooth , за да поставите базата в режим на сдвояване и изберете Наушници Cisco от менюто за настройка на устройстовто за повикване.

Проблеми с батерията на Cisco Headset 560 Series

Слушалките не се зареждат

Проблем

Наушниците Cisco 561 и 562 не се зареждат при поставяне на базата.

Решение

 • Уверете се, че наушниците са поставени правилно в базата. Когато наушниците са поставени правилно, светлинният индикатор свети непрекъснато в бяло. Когато се заредят, светлинните индикатори на базата светват последователно отляво надясно. Когато наушниците са напълно заредени, всичките пет светлинни индикатора на батерията светят в плътен бял цвят.

 • Проверете дали базата е включена в надежден захранващ източник.

Слушалките не държат такса

Проблем

Безжичните наушници не задържат пълен заряд.

Решение

Наушниците Cisco 560 могат да задържат заряд за до 8 часа непрекъсната употреба. Ако батерията на наушниците изглежда слаба или дефектна, се свържете с IT отдела.

Съобщаване за проблеми със слушалките чрез вашия Cisco IP телефон

Можете да използвате инструмента за съобщаване на проблеми (PRT) на Cisco Collaboration, за да събирате и изпращате телефонни регистрационни файлове и да съобщавате на администратора за проблеми. PRT също записва информация относно наушниците. Ако видите съобщение, че качването на PRT не е успешно, докладът за проблема се записва на телефона и трябва да уведомите администратора.

1

Приложения за пресата твърдия ключ Настройки.

2

Изберете Информация за телефона> Съобщете за проблем.

3

Въведете датата и времето, в което е възникнал проблема в полетата Дата на проблема и Час на проблема.

4

Изберете Описание на проблема.

5

Изберете описание от показания списък и натиснете Подаване.

Съобщаване за проблеми със слушалките чрез вашия мултиплатформен телефон

Можете да използвате инструмента за съобщаване на проблеми (PRT), за да събирате и изпращате телефонни регистрационни файлове и да съобщавате на администратора за проблеми. PRT също записва информация относно наушниците. Ако видите съобщение, че качването на PRT не е успешно, докладът за проблема се записва на телефона и трябва да уведомите администратора.

1

Приложения за пресата твърдия ключ Настройки.

2

Изберете Състояние > Съобщете за проблем.

3

Въведете датата и часа, в който е възникнал проблема, в полето Дата на проблема. По подразбиране в това поле се появява текущата дата.

4

Въведете часа, в който сте се сблъскали с проблема, в полето Час на проблема. По подразбиране в това поле се появява текущия час.

5

Изберете Описание на проблема.

6

Изберете описание от показания списък.

7

Натиснете Изпращ.

Съобщаване за проблеми в Cisco Jabber

За да докладвате за свързани със наушниците проблеми в Cisco Jabber, не забравяйте да изпратите регистрите на повикванията, които дават на инженерите ни по-подробна информация за аудиото.
1

В Cisco Jabber щракнете върху иконата на зъбно колело икона на зъбно колело и изберете Помощ > Съобщете за проблем.

2

В прозореца изберете типа на проблема и го опишете възможно най-подробно.

3

Включете всички подходящи файлове или екранни снимки, които могат да бъдат от полза.

4

Щракнете върху Изпращане.

Съобщавайте за проблеми със слушалките чрез серията си Webex Desk

Можете да изпращате регистрационни файлове на устройства до администратора на устройството си Webex Desk Series. Регистрационните файлове на устройството също включват информация относно наушниците.
1

Докоснете името на устройството в горния ляв ъгъл на устройството и изберете приложението Настройки.

2

Изберете Проблеми и диагностика.

3

Натиснете Изпращане на регистрационни файлове.

Поддържайте Cisco Headset 500 Series

Много проблеми, свързани с наушниците, могат да произтичат от използването на стар фърмуер. Можете да проверите и актуализирате фърмуера на слушалките си на всеки поддържан Cisco IP телефон или с най-новата версия на Cisco Jabber.

Актуализиране на фърмуера на наушници Cisco със Cisco IP телефон

Можете да актуализирате софтуера на слушалките си на всеки поддържан Cisco IP телефон. По време на надграждане на фърмуера на телефона можете да видите хода на надграждането.

По време на актуализацията светодиодите на базовата серия Cisco Headset 560 мигат последователно отляво надясно. След успешното завършване на надграждането на софтуера светлинните индикатори преминават в неактивно състояние.

1

Свържете слушалките си към телефон Cisco IP.


 

Можете да надстроите Cisco Headset 730 само на IP телефони чрез USB кабела.

2

Ако наушниците не започнат да се актуализират автоматично, рестартирайте телефона. Телефонът изтегля файла с последната версия на наушниците, когато телефонът се рестартира и го качва в наушниците.

Актуализирайте фърмуера на слушалките си на Cisco Jabber

Можете да актуализирате настолния софтуер за наушници на всеки компютри с версия на Cisco Jabber 12,5 или по-висока. Jabber автоматично започва процес на актуализиране, ако е налична нова версия на фърмуера.

Jabber версия 12.9 или по-нова показва напредъка на актуализирането на наушниците.

По време на ъпгрейда светодиодите на базовата серия Cisco Headset 560 мигат последователно отляво надясно. След успешното завършване на надграждането на софтуера светлинните индикатори преминават в неактивно състояние.

1

Свържете наушниците чррез USB кабел към компютър, на който работи Cisco Jabber.

2

Следвайте инструкциите на екрана.

Webex App поддържа само най-новата версия на фърмуера на слушалките Cisco. Когато свържете слушалките си, Webex App проверява версията на фърмуера и ви уведомява, ако има нова версия на фърмуера за инсталиране. След надстройването приложението ще ви уведоми, че то е завършило. Приложението няма да започне процеса на надстройване, ако наушниците вече се надстройват от друг клиент на Cisco.

 

Администраторите на Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) могат да ограничат надгражданията на наушниците за източници на Unified CM. Консултирайте се с администратора си, ако не сте в състояние да надстроите наушниците си чрез Webex приложението.

За най-новата информация за изданието на Cisco Headset 320 Series вижте бележките по изданието на Cisco Headset 320 Series.

За най-новата информация за изданието на Cisco Headset 500 Series вижте Cisco Headset 500 Series Release Notes .

За най-новата информация за изданието на Cisco Headset 700 Series вижте Cisco Headset 700 Series Release Notes .

1

Отворете приложението си за Webex.

2

Свържете наушниците към компютъра с USB кабела им.

3

Щракнете върху Актуализиране. Прозорецът показва хода на надграждането.

Cisco Accessory Hub ви позволява да надстроите и проверите фърмуера на слушалките си чрез вашия уеб браузър. Той автоматично проверява фърмуера на слушалките ви и ви дава възможност да надстроите слушалките си, когато има по-нов фърмуер.

Можете да надстроите следните слушалки в центъра за аксесоари:

 • Слушалки Cisco от серия 320
 • Наушници Cisco 520, 530
 • Наушници Cisco от серия 560
 • Наушници Cisco 730
 • Bang & Olufsen Cisco 980
 • USB адаптер за Наушници Cisco

Можете още да качите по-стара версия на фърмуера от работния плот на компютъра. Изтеглете архивираните файлове на фърмуера от страницата Изтегляне на софтуер на Cisco и разархивирайте .ptc файловете на фърмуера. Моделите слушалки съвпадат с всеки .ptc файл по име. Използвайте следната таблица като ръководство:

Таблица 1. Файлове на фърмуера на слушалките

Величина

Модел слушалки

ДДП

Наушници Cisco 520, 530


 

Можете да надграждате само до нови версии на фърмуера от версия 2.3(1) или следващи. Можете да понижите от 2.3 (1), но Cisco Accessory Hub няма да можете да откриете слушалките си, след като ги понижи до по-стария фърмуер.

д-р

Наушници Cisco от серия 560

упскирт

Наушници Cisco 730

донгъл

USB адаптер за Наушници Cisco

Преди да започнете

За да имате достъп до тази функция, ви е необходим Google Chrome или Microsoft Edge, версия 92 или по-нова.
1

Свържете слушалките или USB адаптера към USB порт на компютъра.

2

В Google Chrome отидете на Cisco Accessory Hub.

3

Щракнете върху Напред и изберете наушниците в изскачащия прозорец.

4

Направете едно от следните неща:

 • Изберете последната версия на фърмуера от облака.
 • Качете стара версия на фърмуера от работния плот на компютъра.
5

Щракнете върху Начало на надгражданетe.

Проверете фърмуера на слушалките на локалните телефони

Можете да проверите софтуера на слушалките си на всеки поддържан Cisco IP телефон.
1

Приложения за пресата Бутон "Приложения".

2

Изберете Принадлежности.

3

Откройте Наушници Cisco и натиснете Покажи подробности.

Проверете фърмуера на слушалките си на мултиплатформени телефони

Можете да проверите софтуера на слушалките си на всеки поддържан Cisco IP телефон.
1

Приложения за пресата икона на приложения.

2

Изберете Състояние > Аксесоари.

3

Откройте Наушници Cisco и натиснете Покажи подробности.

Проверете фърмуера на слушалките си на Cisco Jabber

Можете да проверите фърмуера на наушниците Cisco в Cisco Jabber версия 12.8 или следващи.
1

В Cisco Jabber щракнете върху иконата на зъбно колело икона на зъбно колело и изберете Настройки > Аудио.

2

Под плъзгача Говорител щракнете върху Разширени настройки.

Моделът на наушниците, серийния номер и настоящата версия на фърмура се показват в горната част на прозореца.

Намиране на серийния номер на слушалките

Можете да намерите серийния номер на Cisco Headset 500 Series на следните места.

Намиране на серийния номер на слушалките на телефон Cisco IP

Можете да намерите серийния номер на слушалките си на всеки IP телефон на Cisco.
1

Приложения за пресата Бутон "Приложения".

2

Изберете Принадлежности.

3

Откройте Наушници Cisco и натиснете Покажи подробности.

Почистете слушалките си Cisco 500 Series

За да почистите наушниците, използвайте суха мека кърпа, за да избършете внимателно наушниците, микрофона и базата. Не използвайте течности или пудри директно върху наушниците. Течностите и пудрите могат да повредят компонентите и да причинят неизправности, които не се покриват от гаранцията.

Сменете подложките за уши на слушалките на Cisco.

Преди да започнете

Уверете се, че имате правилните подложки за уши за вашия модел слушалки. Наушниците за поставяне в ухото на наушниците Cisco от серия 560 не са съвместими с наушниците Cisco от серия 520 и наушниците Cisco от серия 530л
1

Завъртете стария ушен говорител в обратна на часовниковата стрелка посока.

2

Извадете стария ушен говорител от говорителя.

3

Притиснете новия ушен говорител към говорителя.

4

Завъртете новия ушен говорител по посока на часовниковата стрелка.