Поведение при набиране, представяне на номера и скрининг на изходящи повиквания за Webex Calling

Цифрата за изходящо набиране обикновено се използва в корпоративни среди, за да се избегне припокриване с други навици за набиране в мрежата. Има и случаи, когато предприятията предпочитат разрешително набиране (без цифрата за изходящо набиране). Логиката за пренасочване на повиквания в Webex Calling вече последователно обработва различно поведение при набиране на потребител, със и без цифра за изходящо набиране.

Webex Calling използва цифров формат E.164 за идентичност на обажданията и свързания номер, скрининг на изходящи повиквания и за разрешаване на контакти. За да приложат последователно номериране, администраторите могат да конфигурират формата на телефонния номер на организацията (E.164 или National) за идентичност на повикванията и свързания номер. Това се отнася за местоположения, които нямат конфигурирана цифра за изходящо набиране. За организации с изходяща цифра за набиране се използва формат E.164. Форматът E.164 винаги се използва, дори ако форматът на организацията е настроен на Национален.

За определяне на типовете изходящи повиквания, типовете местни и междуселищни разговори се обединяват в един тип национален разговор.

Въздействието на администратора и крайния потребител е както следва:

  • След като промяната за външно набиране е налична, ако конфигурирате местоположения в организация да използват цифра за изходящо набиране, посъветвайте потребителите винаги да включват цифрата за изходящо набиране, когато извършват външни повиквания.

  • По време на преходния период потребителите, които набират повторно от своята история на обажданията, може да получат неуспешно маршрутизиране на обажданията. Потребителите трябва ръчно да набират номера, за да предотвратят проблеми с маршрута.

Конфигурирайте настройките на услугата за изходящи повиквания

За да конфигурирате изходящо набиране от настройките на услугата, изпълнете следното:

Преди да започнете

За да приложат последователно номериране, администраторите могат да конфигурират формата на телефонния номер на организацията (E.164 или National) за идентичност на повикванията и свързания номер.

За организации с изходяща цифра за набиране се използва формат E.164.

1

От изгледа за клиенти в https://admin.webex.com отидете на Услуги > Обаждане > Настройки на услугата.

2

Превъртете до Формат на телефонен номер за повикване и изберете как искате да се справите с изходящото набиране.

3

Конфигурирайте формата на телефонния номер на организацията за повиквания и хронологията на повикванията. Прилага се за местоположения, които нямат цифра за изходящо набиране. В противен случай се използва формат E.164. Форматът E.164 винаги се използва, дори ако форматът на организацията е настроен на Национален.

  • Форматът E.164 е международен стандарт, включващ код за повикване на държавата (1–3 цифри).

  • Националната конвенция за телефонни номера, която варира в зависимост от държавата.

При конфигуриране на местоположения в организация можете да използвате цифра за изходящо набиране. Администраторите трябва да съветват потребителите винаги да включват цифрата за изходящо набиране, когато извършват външни повиквания от Webex App, Webex Desk или Room устройство.