Uppringningsbeteende, nummerpresentation och utgående samtal för Webex Calling

En siffra för utgående samtal används vanligtvis i företagsmiljöer för att undvika överlappning med andra on-net dialing- samtal. Det finns också fall där företag föredrar tillåtet uppringning (utan siffran för utgående samtal). Logiken för samtalsdirigering i Webex Calling hanterar nu konsekvent olika användaruppringningsbeteenden, med och utan en utgående uppringningssiffra.

Webex Calling använder E.164-nummerformat för uppringning och identitet med anslutet nummer, utgående samtal och kontaktupplösning. För att tillämpa konsekvent numrering kan administratörer konfigurera en organisations telefonnummerformat (E.164 eller Nationella) för uppringning och identitet med anslutet nummer. Detta gäller platser som inte har en konfigurerad siffra för utgående samtal. För organisationer med en siffra för utgående samtal används E.164-format. E.164-formatet används alltid även om organisationens format är inställt på National.

För att fastställa utgående samtalstyper är samtalstyperna för lokala och fjärrsamtal sammanslagna till en enda nationell samtalstyp.

Administratörs- och slutanvändarpåverkan är följande:

  • När den externa uppringningsändringen är tillgänglig och du konfigurerar platser i en organisation så att en siffra för utgående samtal används, uppmanar du användarna att alltid inkludera siffran för utgående samtal när de ringer externa samtal.

  • Under övergångsperioden kan användare som ringer från sina samtalshistorik inte få någon samtalsdirigering. Användare ska manuellt ringa numret för att förhindra dirigeringsproblem.

Konfigurera tjänsteinställningar för utgående samtal

Om du vill konfigurera utgående samtal från tjänstinställningar gör du följande:

Innan du börjar

För att tillämpa konsekvent numrering kan administratörer konfigurera en organisations telefonnummerformat (E.164 eller Nationella) för uppringning och identitet med anslutet nummer.

För organisationer med en siffra för utgående samtal används E.164-format.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster för > samtal > Tjänstinställningar.

2

Bläddra till samtalsformatet för telefonnummer och välj hur du vill hantera utgående samtal.

3

Konfigurera organisationens telefonnummerformat för samtal och samtalshistorik. Det gäller för platser som inte en Siffra för utgående samtal konfigurerats för. I annat fall används E.164-format. E.164-formatet används alltid även om organisationens format är inställt på National.

  • E.164-format är en internationell standard, inklusive landssamtalskod (1–3 siffror).

  • Den nationella regeln för telefonnummer som varierar mellan olika länder.

När du konfigurerar platser i en organisation kan du använda en siffra för utgående samtal. Administratörer måste uppmana användare att alltid inkludera siffran för utgående samtal när externa samtal från Webex-appen, Webex Desk eller rumsenhet.