Oppringingsatferd, nummerpresentasjon og utgående anropsscreening for Webex Calling

Et utgående oppringingssiffer brukes vanligvis i bedriftsmiljøer for å unngå overlapping med andre oppringingsvaner på nettet. Det er også tilfeller der virksomheter foretrekker tillatt oppringing (uten utgående oppringingssiffer). Anropsrutingslogikken i Webex Calling håndterer nå konsekvent forskjellig brukeroppringingsatferd, med og uten et utgående oppringingssiffer.

Webex Calling bruker E.164-nummerformat for oppringing og tilkoblet nummeridentitet, screening av utgående anrop og for kontaktoppløsning. For å bruke konsekvent nummerering kan administratorer konfigurere en organisasjons telefonnummerformat (E.164 eller nasjonalt) for oppringing og tilkoblet nummeridentitet. Dette gjelder steder som ikke har et konfigurert utgående nummer. For organisasjoner med et utgående nummer, brukes E.164-format. E.164-formatet brukes alltid selv om organisasjonens format er satt til Nasjonalt.

For å bestemme utgående anropstyper, slås lokale og langdistanseanropstyper sammen til én enkelt nasjonal anropstype.

Påvirkning av administrator og sluttbruker er som følger:

  • Når den eksterne oppringingsendringen er tilgjengelig, hvis du konfigurerer steder i en organisasjon til å bruke et utgående oppringingssiffer, bør du råde brukere til å alltid inkludere det utgående oppringingssifferet når de foretar eksterne anrop.

  • I løpet av overgangsperioden kan brukere som ringer på nytt fra anropsloggen oppleve mislykket anropsruting. Brukere bør slå nummeret manuelt for å forhindre rutingproblemer.

Konfigurer tjenesteinnstillinger for utgående anrop

For å konfigurere utgående oppringing fra tjenesteinnstillinger, fullfør følgende:

Før du starter

For å bruke konsekvent nummerering kan administratorer konfigurere en organisasjons telefonnummerformat (E.164 eller nasjonalt) for oppringing og tilkoblet nummeridentitet.

For organisasjoner med et utgående nummer, brukes E.164-format.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Ring > Tjenesteinnstillinger.

2

Rull til Ringetelefonnummerformat og velg hvordan du vil håndtere utgående oppringing.

3

Konfigurer organisasjonens telefonnummerformat for anrop og samtalehistorikk. Det gjelder plasseringer som ikke har konfigurert et kodenummer for utgående anrop. Ellers brukes E.164-formatet. E.164-formatet brukes alltid selv om organisasjonens format er satt til Nasjonalt.

  • E.164-formatet er en internasjonal standard som inkluderer landsnummer (1–3 sifre).

  • Den nasjonale konvensjonen for telefonnumre, som varierer fra land til land.

Når du konfigurerer plasseringer i en organisasjon, kan du bruke et utgående oppringingssiffer. Administratorer må råde brukere til alltid å inkludere det utgående oppringingssifferet når de foretar eksterne anrop fra Webex App, Webex Desk eller Room-enhet.