Ponašanje biranja, prezentacija broja i provera izlaznih poziva za Webex Calling

Cifra izlaznog biranja se obično koristi u okruženjima preduzeća kako bi se izbeglo preklapanje sa drugim navikama biranja na mreži. Postoje i slučajevi u kojima preduzeća preferiraju permisivno biranje (bez cifre izlaznog biranja). Logika preusmeravanja poziva u Webex Calling-u sada dosledno rukuje različitim ponašanjem biranja korisnika, sa i bez izlazne cifre biranja.

Webex Calling koristi format E.164 broja za pozivanje i povezivanje identiteta broja, skrining odlaznih poziva i za rešavanje kontakata. Da bi primenili dosledno numerisanje, administratori mogu da konfigurišu format telefonskog broja organizacije (E.164 ili National) za pozivanje i identitet povezanog broja. Ovo se odnosi na lokacije koje nemaju konfigurisanu izlaznu cifru biranja. Za organizacije sa cifrom izlaznog biranja, koristi se format E.164. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije podešen na Nacionalni.

Za određivanje izlaznih tipova poziva, lokalni i međugradski tipovi poziva se spajaju u jedan nacionalni tip poziva.

Uticaj administratora i krajnjeg korisnika je sledeći:

  • Kada je spoljna promena biranja dostupna, ako konfigurišete lokacije u organizaciji da koriste izlaznu cifru biranja, savetujte korisnike da uvek uključe izlaznu cifru biranja prilikom obavljanja spoljnih poziva.

  • Tokom prelaznog perioda, korisnici koji ponovo pozovu iz istorije poziva mogu doživeti neuspešno usmeravanje poziva. Korisnici treba ručno da biraju broj kako bi sprečili probleme sa rutiranjem.

Konfigurišite servisna podešavanja za odlazni poziv

Da biste podesili izlazno biranje iz servisnih podešavanja, popunite sledeće:

Pre nego što počneš

Da bi primenili dosledno numerisanje, administratori mogu da konfigurišu format telefonskog broja organizacije (E.164 ili National) za pozivanje i identitet povezanog broja.

Za organizacije sa cifrom izlaznog biranja, koristi se format E.164.

1

Sa korisničkog prikaza uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge > Pozivanje > Podešavanja servisa.

2

Pomerite se do formata broja telefona za pozivanje i izaberite kako želite da postupate sa izlaznim biranjem.

3

Konfigurišite format broja telefona organizacije za pozivanje i istoriju poziva. Primenjuje se na lokacije koje nemaju konfigurisane cifre za odlazne pozive. U suprotnom, koristi se format E.164. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije podešen na Nacionalni.

  • Format E.164 je međunarodni standard, uključujući pozivni kôd zemlje (1–3 cifre).

  • Nacionalna konvencija za brojeve telefona, koja varira od zemlje do zemlje.

Pri konfigurisanju lokacija u organizaciji, možete da koristite izlaznu cifru biranja. Administratori moraju da savetuju korisnike da uvek uključe cifru izlaznog biranja prilikom spoljnih poziva sa Webex App, Webex Desk ili Room uređaja.