Ponašanje biranja broja, prezentacija brojeva i prikazivanje dolaznog poziva za Webex pozivanje

Izlazna cifra biranja broja se obično koristi u poslovnim okruženjima da bi se izbeglo preklapanje sa drugim navikama pozivanja na mreži. Postoje i slučajevi kada preduzeća preferiraju dozvoljeno biranje broja (bez izlazne cifre biranja broja). Logika usmeravanja poziva u Webex pozivu sada dosledno rukuje različitim ponašanjem korisničkog biranja broja, sa i bez izlazne cifre biranja broja.

Webex poziv koristi E.164 format broja za pozivanje i identitet povezanog broja, prikazivanje izlaznog poziva i za rešavanje kontakata. Da bi primenili dosledno numerisanje, administratori mogu da konfigurišu format telefonskog broja organizacije (E.164 ili National) za identitet poziva i povezanog broja. Ovo se primenjuje na lokacije koje nemaju konfigurisanu izlaznu cifru biranja broja. Za organizacije sa izlaznom cifrom biranja broja koristi se E.164 format. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije postavljen na nacionalni.

Za određivanje izlaznih tipova poziva, lokalni i međugradski tipovi poziva se objedinjuju u jedan tip nacionalnog poziva.

Konfigurisanje postavki usluge za odlazni poziv

Da biste konfigurisali odlazno biranje broja iz postavki usluge, takmičite se na sledeći način:

Pre nego što počneš

Da bi primenili dosledno numerisanje, administratori mogu da konfigurišu format telefonskog broja organizacije (E.164 ili National) za identitet poziva i povezanog broja.

Za organizacije sa izlaznom cifrom biranja broja koristi se E.164 format.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na stranicu " Usluge > pozivanje > usluge ".

2

Pomerite se do formata telefonskog broja poziva i odaberite način na koji želite da rukujete izlaznim biranjem broja.

3

Konfigurišite format broja telefona organizacije za pozivanje i istoriju poziva. Primenjuje se na lokacije koje nemaju konfigurisane cifre za odlazne pozive. U suprotnom, koristi se format E.164. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije postavljen na nacionalni.

  • E.164 format je međunarodni standard, uključujući pozivni broj zemlje (1–3 cifre).

  • Nacionalna konvencija za telefonske brojeve, koja varira po zemlji.

Za konfigurisanje lokacija u organizaciji možete da koristite izlaznu cifru biranja broja. Administratori moraju da savetuju korisnike da uvek uključe izlaznu cifru biranja broja prilikom poziva iz aplikacije Webex, Webex Deska ili Sobnog uređaja.