Kiesgedrag, nummerpresentatie en screening van uitgaand gesprek voor Webex Calling

Een uitgaand kiescijfer wordt meestal gebruikt in bedrijfsomgevingen om overlapping met andere on-net belgewoonten te voorkomen. Er zijn ook gevallen waarin bedrijven de voorkeur geven aan permissief kiezen (zonder het uitgaande nummer). De logica voor gespreksroutering in Webex Calling verwerkt consistent verschillende belgedragingen van gebruikers, met en zonder een uitgaand kiescijfer.

Webex Calling gebruikt de E.164 -nummernotatie voor de identiteit van oproepen en verbonden nummers, screening van uitgaand gesprek en voor het oplossen van contacten. Om consistente nummering toe te passen, kunnen beheerders de telefoonnummer van een organisatie configureren (E.164 of nationaal) voor het bellen en de identiteit van het verbonden nummer. Dit is van toepassing op locaties die geen geconfigureerd uitgaand kiescijfer hebben.


 

Voor organisaties waarvoor een uitgaand kiescijfer is geconfigureerd, is toestemming voor bellen uitgeschakeld en wordt de E.164 -indeling gebruikt. De E.164 -indeling wordt altijd gebruikt, zelfs als de indeling van de organisatie is ingesteld op Nationaal.

Als u locaties in een organisatie configureert om een uitgaand kiescijfer te gebruiken, raadt u gebruikers aan om het uitgaande kiescijfer op te nemen bij het plaatsen van externe gesprekken.

Voor het bepalen van de uitgaand gesprek worden lokale en long-distance gesprek samengevoegd tot één nationaal oproeptype.

Service-instellingen configureren voor uitgaande gesprekken

Ga als volgt te werk om Uitgaand bellen te configureren vanuit Service-instellingen:

Voordat u begint

Om consistente nummering toe te passen, kunnen beheerders de telefoonnummer van een organisatie configureren (E.164 of nationaal) voor het bellen en de identiteit van het verbonden nummer.

Voor organisaties met een uitgaand nummer wordt de E.164 -indeling gebruikt.

1

Vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com , ga naar Services > Bellen > Service-instellingen .

2

3

Scroll naar Indeling telefoonnummer bellen en kies hoe u uitgaand bellen wilt afhandelen.

4

Configureer de telefoonnummerindeling van de organisatie voor bellen en gespreksgeschiedenis. Het is van toepassing op locaties waar geen nummer voor uitgaande gesprekken is geconfigureerd. Anders wordt de E.164-indeling gebruikt. De E.164 -indeling wordt altijd gebruikt, zelfs als de indeling van de organisatie is ingesteld op Nationaal.

  • De E.164 -indeling is een internationale standaard met een landnummer (1-3 cijfers).

  • De nationale conventie voor telefoonnummers, die per land verschilt.

Bij het configureren van locaties in een organisatie kunt u een uitgaand nummer gebruiken. Beheerders moeten gebruikers adviseren om altijd het uitgaande nummer op te nemen bij het plaatsen van externe gesprekken vanuit de Webex app, Webex Desk of ruimteapparaat.