Belgedrag, nummerpresentatie en uitgaand gespreksgesprek voor Webex Calling

Een nummer voor uitgaande nummers wordt doorgaans gebruikt in bedrijfsomgevingen om overlap te voorkomen met andere mensen die binnen het net bellen. Er zijn ook gevallen waar ondernemingen de voorkeur geven aan beltoon zonder het cijfer voor uitgaand kiezen. De logica voor gespreksroutering in Webex Calling wordt nu consistent ander belgedrag van gebruikers verwerkt, met en zonder een cijfer voor uitgaand kiezen.

Webex Calling gebruikt E.164-nummerindeling voor bellen en verbonden nummeridentiteit, uitgaand gesprek en voor de oplossing van contactpersonen. Beheerders kunnen voor het toepassen van consistente nummering de telefoonnummerindeling (E.164 of Nationaal) van een organisatie configureren voor bellen en verbonden nummeridentiteit. Dit is van toepassing op locaties die geen geconfigureerd cijfer voor uitgaand kiezen hebben. Voor organisaties met een cijfer voor uitgaand kiezen wordt de E.164-indeling gebruikt. De E.164-indeling wordt altijd gebruikt, ook als de indeling van de organisatie is ingesteld op Nationaal.

Om de soorten uitgaand gesprek te bepalen, worden lokale en internationale gesprekstypen samengevoegd tot één nationaal gesprekstype.

De impact voor beheerders en eindgebruikers is als volgt:

  • Als u locaties in een organisatie configureert om een cijfer voor uitgaand bellen te gebruiken, vraagt u zodra de wijziging van het externe nummer voor bellen beschikbaar is, altijd het cijfer voor uitgaand bellen op te nemen bij het plaatsen van externe gesprekken.

  • Tijdens de overgangsperiode kunnen gebruikers die opnieuw kiezen uit hun gespreksgeschiedenis mislukte gespreksroutering ervaren. Gebruikers moeten het nummer handmatig bellen om routeringsproblemen te voorkomen.

Service-instellingen configureren voor uitgaand gesprek

Als u Uitgaand bellen wilt configureren vanuit service-instellingen, gaat u als volgt te werk:

Voordat u begint

Beheerders kunnen voor het toepassen van consistente nummering de telefoonnummerindeling (E.164 of Nationaal) van een organisatie configureren voor bellen en verbonden nummeridentiteit.

Voor organisaties met een cijfer voor uitgaand kiezen wordt de E.164-indeling gebruikt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en > voor >-service-instellingen.

2

Blader naar de indeling van het te bellen telefoonnummer en kies hoe u uitgaand bellen wilt afhandelen.

3

Configureer de telefoonnummerindeling van de organisatie voor bellen en gespreksgeschiedenis. Het is van toepassing op locaties waar geen nummer voor uitgaande gesprekken is geconfigureerd. Anders wordt de E.164-indeling gebruikt. De E.164-indeling wordt altijd gebruikt, ook als de indeling van de organisatie is ingesteld op Nationaal.

  • E.164-indeling is een internationale standaard met landnummer (1-3 cijfers).

  • De landenconventie voor telefoonnummers, die per land verschillen.

Bij het configureren van locaties in een organisatie kunt u een cijfer voor uitgaand kiezen gebruiken. Beheerders moeten gebruikers aanraden om altijd het cijfer voor uitgaand kiezen op te nemen wanneer ze externe gesprekken voeren vanaf een Webex-app, Webex Desk of Ruimte-apparaat.