Webex Интеграция на телефония на контактния център за Microsoft Teams съчетава възможностите на контактния център сТелефонна система на Microsoft. Тази интеграция осигурява бързо сътрудничество между агентите на центъра за контакти и вашата организация.

Основните функции на тази интеграция са:

  • Маршрутизиране на входящи повиквания, базирани на умения, от телефонната система на Microsoft към агенти на центъра за контакт.

  • Поддръжка както за Microsoft PSTN, така и за доставчици на директно маршрутизиране от трети страни.

  • Обработка на повиквания за агенти директно от интерфейса на Microsoft Teams.

Много предприятия използват Microsoft Teams като платформа за предаване на съобщения, провеждане на срещи и управление на работа за сътрудничество в своите организации.

Агентите вече имат възможност да получават гласови взаимодействия в Webex Contact Center, които се доставят чрез телефонната система на Microsoft. След получаване на обаждания агентите могат да провеждат конференции и да прехвърлят гласови контакти от Agent Desktop към други потребители, регистрирани в телефонната система на Microsoft.

Ако използвате телефонната система на Microsoft, имате възможност да се свържете към обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN) с помощта на сертифициран граничен контролер насесия (SBC), като например Cisco Unified Border Element (CUBE). За повече информация вижте: