Webex Integrace telefonního subsystému kontaktního centra pro Microsoft Teams kombinuje možnosti kontaktního centra s Telefonní systém Microsoft. Tato integrace zajišťuje rychlou spolupráci mezi agenty systému Contact Center a vaší organizací.

Klíčové funkce této integrace:

  • Směrování příchozích hovorů založených na dovednostech z telefonního systému společnosti Microsoft na agenty kontaktního centra.

  • Podpora veřejné telefonní sítě Microsoftu a poskytovatelů přímého směrování třetích stran.

  • Vyřizování hovorů pro agenty přímo z rozhraní Microsoft Teams.

Mnoho podniků používá Microsoft Teams jako platformu pro doručování zpráv, pořádání schůzek a správu úloh v rámci spolupráce ve svých organizacích.

Agenti mají nyní možnost přijímat hlasové interakce v systému Webex Contact Center, které jsou doručovány prostřednictvím telefonního systému Microsoftu. Po přijetí hovoru mohou operátoři konferenčně komunikovat a přenášet hlasové kontakty z Agent Desktop ostatním uživatelům registrovaným v telefonním systému Microsoft.

Pokud používáte telefonní systém společnosti Microsoft, máte možnost připojit se k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) pomocí certifikovaného řadiče SBC (Session Border Controller), jako je například Cisco Unified Border Element (CUBE). Další informace: